AVİM’İN KARADENİZ STK FORUMU'NA KATILIMI
Paylaş :
PDF İndir :

11.11.2016


31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan’ın Varna şehrinde dokuzuncusu gerçekleştirilen Karadeniz STK Forumu’na bu yıl AVİM adına Kıdemli Uzman Aslan Yavuz Şir katılmıştır. 2008’den bu yana gerçekleştirilen Forum, Avrupa Komisyonu’nun 2007’de Avrupa Birliği Konseyi’ne yaptığı öneri sonrasında Bakanlar Konseyi’nce ve Avrupa Birliği’nin diğer kurumlarınca benimsenmiş, Doğu Ortaklığı’nı destekleme amacı taşıyan Black Sea Synergy programının bir parçasıdır. Bu kapsamda 2008’de Avrupa Komisyonu desteği ile Romanya Dışişleri Bakanlığı’nın ortaklığı ve Romanya merkezli FOND (Federation of Romanian NGOs for Development – Romanya Kalkınma STK’ları Federasyonu) yürütücülüğünde düzenlenmektedir. Geçtiğimiz yıllarda Karadeniz ve Balkan ülkelerinden 100’den fazla STK’nın katılım gösterdiği Forum’a bu yıl da 11 Karadeniz ve Balkan ülkesinden 131 katılımcı ve çok sayıda STK katılmıştır. Forum çevre, enerji, insan hakları, ulaşım, gençlik, eğitim, çocuk hakları, ekonomik ve sosyal kalkınma gibi alanlarda çalışmalar yürüten bu STK’ları bir araya getirmektedir. Ayrıca STK’ların Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Avrupa Komisyonu, Black Sea Trust, CPDE (STÖ Kalkınma Verimliliği Ortaklığı) gibi kurum ve kuruluşlar ile buluşması, aralarında ve bu kuruluşlar ile ortak projeler geliştirmesi ve bölge ülkelerinin temel sorunları ile ilgili çalışmalarının sağlanması için etkin ve istikrarlı bir forum olma niteliği taşımaktadır.

Karadeniz ve Balkanlar AVİM’in temel çalışma alanları içinde yer almaktadır. Türk dış politikası açısından büyük öneme sahip bu bölgede siyasi, toplumsal ve ekonomik istikrarın sağlanması, sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi, ekonomik kalkınma için işbirliği yapılması öncelikli konulardır. Nitekim Türkiye’nin kurulmasına öncülük ettiği Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü günümüzde aktif bir şekilde bölgesel işbirliği ve diyaloğun geliştirilmesi yönündeki çalışmalarını devam ettirmektedir. Merkezi İstanbul’da bulunan KEİ, Türkiye ile diplomatik ilişkileri bulunmayan Ermenistan’ın da aktif üyesi olduğu bir kuruluştur. Türkiye, sürdürdüğü işgal sebebiyle siyasi ilişkilere sahip olmadığı Ermenistan’ın KEİ bünyesindeki çalışmalara katılımını önemsemekte ve teşvik etmektedir. Türkiye Karadeniz bölgesinde Dağlık Karabağ’da yaşanan anlaşmazlıklarda olduğu gibi birçok krizin bölgede demokratikleşme, sivil toplumun geliştirilmesi, siyasi istikrar ve ekonomik kalkınma ile çözülebileceğine olan inancını ve çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye kurucu üyesi olduğu KEİ’nin 1 Ocak 2017 itibariyle de Dönem Başkanlığı’nı üstlenecektir. Yalnız KEİ bünyesinde değil, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerini Kafkasya ve/veya Karadeniz üzerinden Avrupa'ya bağlanmasını sağlamak amacıyla Avrupa Birliği tarafından oluşturulan bir Doğu-Batı koridoru olma niteliği taşıyan TRACECA’nın da aktif çalışmalar yürüten bir üyesi Türkiye’dir. Bu bölgeye ilişkin vizyonu dar olmayıp, denize kapalı Orta Asya ve Kafkas ülkelerinin Karadeniz ve Akdeniz limanları ile tüm Avrupa ve dünya pazarlarına bağlanması hedefini de gözetmektedir. Türkiye bu yönüyle Karadeniz’de, Balkanlarda ve Kafkaslarda stratejik öneme sahip bir ülke olduğu gibi, bölgenin en istikrarlı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olmasıyla da Doğu ile Batı arasında bir köprü olma işlevi görmektedir.

AVİM Karadeniz bölgesinde başta sivil toplum ve diğer düşünce kuruluşları olmak üzere, üniversiteler, bölgesel kuruluşlar ve diğer ortaklar ile çalışmalar yürütmeye önem arz etmektedir. Bu itibarla, Karadeniz STK Forumu’nun başarılı bir şekilde düzenlenmiş ve bu foruma katkı sağlanmış olması önem arz etmektedir. AVİM bu platformdaki çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.    

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten