AVİM’İN İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ “1915 OLAYLARI VE ULUSLARARASI HUKUK” ÇALIŞTAYI
Paylaş :
PDF İndir :

07.06.2016


AVİM, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin işbirliği ile 2-3 Haziran tarihlerinde İzmir’de “1915 Olayları ve Uluslararası Hukuk” başlıklı bir çalıştay düzenlemiştir. Bu çalıştay AVİM’in 8-9 Ekim 2015 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ve 11-12 Şubat 2016 tarihlerinde Başkent Üniversitesi ile işbirliği içinde düzenlediği “1915 Olayları ve Uluslararası Hukuk” konulu çalıştaylar serisinin üçüncü ayağını teşkil etmiştir.

Ankara, İstanbul, İzmir, Konya ve Erzurum’daki üniversitelerin hukuk fakülteleri ve tarih bölümlerinden akademisyenlerin, hukukçuların ve AVİM uzmanlarının katıldığı iki gün süren İzmir çalıştayında kıdemli akademisyen ve hukukçuların yanında, genç akademisyen ve araştırmacıların da tartışılan konular hakkında öne sürdükleri veriler ve fikirler dikkat çekmiştir. Türkiye’nin genç sosyal bilimcileri arasında 1915 olayları ve bu olaylar hakkında öne sürülen iddialar ve yürütülen tartışmalara dair eleştirel merakın gelişmekte görülmüştür. İzmir’deki çalıştayda gözlemlenen bu durumun, 1915 olaylarına dair çalışmaları ileri taşıyacak ve şimdiye kadar yeterince sorgulanmamış bazı iddiaları değiştirecek bir potansiyele işaret ettiğini söylemek mümkündür.    

AVİM, önümüzdeki dönemlerde de “1915 Olayları ve Uluslararası Hukuk” çerçevesinde, üniversitelerle işbilirliği içersinde çalıştaylar gerçekleştirmeye devam edecektir.