AVİM’DEN YENİ BİR YAYIN: “TÜRK-ERMENİ UYUŞMAZLIĞI ÜZERİNE ÖMER ENGİN LÜTEM KONFERANSLARI 2018”
Paylaş :
PDF İndir :

12.03.2019


AVİM, 2016 yılında “Ermeni Konferansları” başlığı altında Türk-Ermeni ilişkileri ile ilgili konferanslar dizisi düzenlemeye başlamıştır. 2016 ve 2017 yıllarında “Ermeni Konferansları” kapsamında, “Ermeni sorunu”nu tarihsel ve hukuksal açıdan irdeleyen yirmi bir konferans düzenlenmiştir. Bu konferanslara esas teşkil eden makaleler kitap olarak 2017 ve 2018 yıllarında aynı başlıkla AVİM tarafından yayınlanmıştır.

“Ermeni Konferansları”nın fikir babası olan AVİM Kurucusu ve Onursal Başkanı E. Büyükelçi Ömer Engin Lütem’in 6 Ocak 2018 tarihindeki vefatından sonra AVİM bu konferansları “Ömer Engin Lütem Konferansları” başlığı altında düzenlemeye devam etmektedir.

AVİM tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan, editörlüğünü AVİM Başkanı Alev Kılıç’ın yaptığı “Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2018” başlıklı kitapta “Ömer Engin Lütem Konferansları” çerçevesinde 2018 senesinde düzenlenen on konferansta sunulan tebliğlerin makaleleri yer almaktadır.  

Kitapta yer alan makaleler inceledikleri konular itibariyle üç başlık altında toplanmaktadır. “Türk-Ermeni İlişkilerinde Çözüm Arayışları” başlığı altında topladığımız çalışmalar genel itibariyle, ihtilaflı Türk-Ermeni ilişkileri bağlamında iki ülke ve toplum arasında sürdürülmesinde fayda olan ve geçtiğimiz yıllarda da çeşitli şekillerde deneyimlenmiş fakat ne ölçüde başarılı olduğu konusunda soru işaretleri bulunan “normalleşme” ve “ “barışma” süreçlerini konu edinmektedir.

Türk-Ermeni İlişkilerinde Mülkiyet Meselesi” başlığı altında yer alan çalışmalar, son yıllarda daha çok gündeme gelmeye başlayan ve 1915 olaylarının niteliği ile ilgili tartışmaların merkezine yerleşmeye başlayan “Ermeni malları ve mülkiyet" sorunsalı ile ilgili araştırmalardır. 

Ve nihayet, çağdaş Ermeni ulusal kimliği ve bu kimliğin inşasında önem arz eden öğeleri mercek altına alan üç çalışma “Çağdaş Ermeni Kimliği” başlığı altında yer almaktadır.

AVİM, dijital çağın getirdiği yeniliklere uyum sağlamak ve çalışmalarını daha geniş bir çevreye ulaştırabilmek düşüncesiyle 2019 yılından itibaren tüm yayınlarını çevrimiçi ortamda açık erişime sunmaya başlamıştır. Bu kapsamda, “Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2018” başlıklı kitabı da çevrimiçi olarak https://avim.org.tr/images/uploads/Kitap/ermeni-konferanslari-2018-arsiv.pdf  adresinden okuyucuların erişimine sunmaktan mutluluk duymaktayız.