AVİM’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN “DOĞU SORUNU PERSPEKTİFİNDEN İNGİLİZ BAŞBAKAN WİLLİAM E. GLADSTONE VE ERMENİLER” BAŞLIKLI KONFERANS
Paylaş :
PDF İndir :

17.04.2019


2019 Ömer Engin Lütem Konferansları kapsamında, 15 Nisan 2019 Pazartesi günü AVİM’de gerçekleştirilen “Doğu Sorunu Perspektifinden İngiliz Başbakan William E. Gladstone ve Ermeniler” başlıklı konferansta, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi F. Begüm Yıldızeli aynı başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir.

Dr. Öğretim Üyesi F. Begüm Yıldızeli sunumunda, 19.yüzyildan 20.yüzyil başlarına kadarki süreçte, Osmanlı İmparatorluğu’nun geleceğine ve Balkanlar ile Ortadoğu’da hakim olduğu geniş topraklara yönelik Avrupalı güçlerin stratejik rekabet ve politik hesaplaşmalarını tanımlayan diplomatik bir terim olan “Doğu Sorunu”nun farklı niteliklerine değinmiş, bu kapsamda, İngiltere’de dört dönem başbakanlık yapmış ve görüşleriyle İngiliz siyasetine yön vermiş William E. Gladstone’un yayınladığı ‘Bulgar Dehşeti ve Doğu meselesi’ adlı kitapçığındaki görüşleri irdeleyerek, Gladstone’un Osmanlı Ermenileri’ne yönelik tutum ve düşüncelerini değerlendirmiştir.