"AŞİRETLER, MUHACİRLER, MÜBADİLLER VE MÜLTECİLERİN İSKANI" BAŞLIKLI KONFERANS
Paylaş :
PDF İndir :

05.04.2022


2022 yılı Ömer Engin Lütem Konferansları'nın dördüncüsü 12 Nisan 2022 Salı günü, Prof. Dr. Nejla Günay’ın konuşmacı olacağı “Aşiretler, Muhacirler, Mübadiller ve Mültecilerin İskanı” başlıklı konferansla devam edecektir.

Ülkemizin bulunduğu coğrafya, dünyada göçün en yoğun yaşandığı bölgeler arasında yer almaktadır.  Konar göçer aşiretlerin iskanı, dış göçler, I. Dünya Savaşı’nın neden olduğu göçler, Cumhuriyet sonrası yaşanan mübadele süreci, Balkanlardan gelen göç dalgaları ve Suriyeli göçmenler bunun somut örnekleridir.

Bu konferansta Prof. Dr. Nejla Günay’ın “Aşiretler, Muhacirler, Mübadiller ve Mültecilerin İskanı” kitabının tanıtımı gerçekleşecek, Günay Maraş ve çevresi özelinde göçlerin nasıl yaşandığını, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde göç ve iskan süreçlerinin yönetimi için geliştirilen idari ve hukuki çözümleri arşiv çalışmalarına dayanarak ele alacaktır.

Günay, Maraş’ta konar göçer aşiretlerin iskanı, 19. Yüzyılın ikinci yarısı Osmanlı Devleti’ne Yapılan Dış Göçler, Birinci Dünya Savaşı’ndan Milli Mücadele Dönemine Kadar Olan Göçler ve Vilayat- Şarkiye Mültecileri, Cumhuriyet Dönemi’nde Maraş’a Yapılan Göçler ve İskan başlıkları altında Maraş bölgesine odaklanarak göç tarihinin farklı boyutlarını detaylandıracaktır.

12 Nisan 2022 Salı günü 14:00-15:30 saatleri arasında Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek konferansımıza katılımınızdan memnuniyet duyacağız. 

Etkinliğe ön kayıt gerektiğini ve etkinliğe katılımın ilk 100 kişi ile sınırlı olduğunu lütfen unutmayınız.

Kayıt için tıklayınız

Toplantı dili Türkçedir.

 

Yer: Zoom (çevrimiçi)
Tarih: 12 Nisan 2022, Salı
Saat: 14:00 – 15:30
Telefon: 0 312 438 50 23-24
E-posta: honalp@avim.org.tr

 

 

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten