"8. TAŞNAK KONGRESİNİN PERDE ARKASI: OSMANLI ERMENİLERİNİN KARAR ANI" BAŞLIKLI KONFERANS
Paylaş :
PDF İndir :

09.03.2022


2022 yılı Ömer Engin Lütem Konferansları'nın üçüncüsü 17 Mart 2022 Perşembe günü, Prof. Dr. Kemal Çiçek’in konuşmacı olacağı “8. Taşnak Kongresinin Perde Arkası: Osmanlı Ermenilerinin Karar Anı” başlıklı konferansla devam edecektir.

Osmanlı resmi söylemine göre Osmanlı Ermenileri I. Dünya Savaşı’nda ülkelerine ihanet etmiş ve Rusya saflarında savaşmışlardır. Ermeni tarih yazıcılığı ise Osmanlı Ermenilerinin devletlerine sadık kaldıklarını ve bunun 1914 yılı Ağustos ayında Erzurum’da toplanan VIII. Taşnak Kongresi’nde karara bağlandığını ileri sürmektedirler. Ermeni soykırım tezini savunan tarihçiler, Taşnak Kongresi’ne Osmanlı hükümetini temsilen bir heyet gönderildiğini ve bu heyetle yapılan görüşmelerde Ermenilere, Osmanlı Devleti’nin stratejik hedefleri doğrultusunda, savaşa katıldıkları takdirde, özerklik vaat edildiğini ileri sürmektedirler. Tarihçi Esat Uras’ın önderlik ettiği ve soykırım tezlerini reddeden bir grup tarihçi ise Osmanlı hükümetini veya İttihat ve Terakki Partisini temsilen Erzurum’a bir heyet gittiğini kesinlikle kabul etmemekte ve bu iddianın Ermeniler tarafından, savaş sonrasında, özerklik taleplerini güçlendirmek amacıyla ortaya atıldığını ileri sürmektedirler. 

Bu konferansta Prof. Dr. Kemal Çiçek yeni ortaya çıkan hatıratlar, arşiv belgeleri ve araştırmalar ışığında, 8. Taşnak Kongresi’ne Osmanlı hükümetini temsilen bir katılım olmuş mudur, kongrede özerklik veya Osmanlı ordusuyla işbirliği yapma karşılığında Ermeniler’e herhangi bir vaatte bulunulmuş mudur, tarih yazımında Taşnak Kongresi ve perde arkası hakkında birbirine tamamen zıt görüşler ortaya atılmasının sebepleri neler olabilir sorularına yanıt arayarak, karşıt görüşlerin bir değerlendirmesini yapacak, Taşnak Kongresi’nin perde arkasında yaşananları belgeler ışığında açıklığa kavuşturacaktır.

17 Mart 2022 Perşembe günü 14:00-15:30 saatleri arasında Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek konferansımıza katılımınızdan memnuniyet duyacağız. 

Etkinliğe ön kayıt gerektiğini ve etkinliğe katılımın ilk 100 kişi ile sınırlı olduğunu lütfen unutmayınız.

Kayıt için tıklayınız

Toplantı dili Türkçedir.

 

Yer: Zoom (çevrimiçi)

Tarih: 17 Mart 2022, Perşembe

Saat: 14:00 – 15:30

Telefon: 0 312 438 50 23-24

E-posta: honalp@avim.org.tr

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten