31 MART 1918 KATLİAMI KONULU MAKALE YARIŞMASI
Paylaş :
PDF İndir :

26.02.2019


1917 Ekim Devrimi sonrasında oluşturulan ve Stepan Şaumyan’ın liderliğindeki Bakü Komünü gözetiminde 50.000’e yakın Türk’ün katledilmesi ile sonuçlanan 31 Mart – 4 Nisan 1918 olayları, Azerbaycan’ın bağımsızlığı sürecinde maruz kaldığı en çarpıcı şiddet olaylarından birisidir. Azerbaycan’da Mart ayında başlayan bu olaylar Eylül ayında Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü’ye gelmesine kadar devam etmiştir. Bu katliamda toplam 50 bin’e yakın Azerbaycan Türkü öldürülmüştür. Bakü’ye yardıma gelen Kafkasya İslam Ordusu ise 1.100 asker ve 30 subay şehit vermiştir.

Bu kanlı olaylar bugünkü bağımsız Azerbaycan’ın temellerinin ne derece zorlu koşullar altında atıldığını göstermektedir.

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve AVİM, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Merhum Haydar Aliyev’in 1998 yılında aldığı bir kararla “Bakü'de ve diğer bölgelerde Azerbaycan Türklerine yönelik soykırımın yıldönümü” olarak anılan 31 Mart katliamını konu edinen bir makale yarışması düzenlemektedir.

 

Yayın İlkeleri

Makaleler, aşağıda belirtilen yayın ilkelerine uygun şekilde hazırlanacaktır.

Makalelerin 22.03.2019, saat 23.59’a kadar e-posta ile [email protected] e-posta adresine “.doc” veya “.docx” uzantılı bir dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Yarışmaya gönderilen makalelerin özgün, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ve yayımı için başvurulmamış olması zorunludur; daha önce telif, lisans yayın anlaşması yapılmamış olması şarttır.

Her yarışmacı yalnızca bir makale ile katılabilir. Makalelerde birden fazla yazar olamaz.

Makalelerde intihal veya bilimsel araştırma kurallarına aykırılık saptanması, diğer hukuki sonuçları saklı kalmak kaydıyla derhal diskalifiye sebebidir. Ödül kazanmış bir makalede sonradan intihal saptanması halinde yazar aldığı ödülü aynen iade etmeyi kabul etmiş sayılır.

Yukarıda yer alan kurallara aykırı olarak gönderilen makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmada dereceye giren makaleler AVİM tarafından yayınlanması öngörülmektedir. Bu çerçevede makaleler hakem incelemesinden geçirilecek ve değerlendirmeye alınacaktır. Derece alan makalelerin yayınlanması durumunda, yazarlar makalelerin aynen veya hakemler tarafından öngörülen değişikliklerle birlikte yayımlanmasını kabul etmiş ve bu yayım için her türlü telif ücretinden feragat etmiş sayılacaktır.

 

Yazım Kuralları

A. Genel Kurallar

 1. Gönderilecek yazılar;
 • Objektif ve orijinal olup araştırmaya dayanmalıdır.
 • Bilimsel metotlarla kaleme alınmış olmalıdır.
 1. Herhangi bir yazının yayımlanıp yayımlanmamasına bilim kurulu karar verir.
 2. Bilim kurulunun onayından geçen çalışmalar hakemlere gönderilir ve sonuçlarına göre değerlendirme yapılır.
 3. Çalışmalar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.
 4. Yazılardaki fikir ve değerlendirmeler yazarlara aittir ve aksi belirtilmediği sürece AVİM’in görüşlerini yansıtmaz. Bütün hukuki sorumluluk yazara aittir.
 5. Yayımlanmış yazıların telif hakları AVİM’e aittir.
 6. Teslim edilen makalelerin yazım kurallarına uygunluğunu sağlamak yazarların sorumluluğundadır.
 7. Yazarlar yazılarında T.C. Başbakanlık, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenmiş olan yürürlükteki imlâ kılavuzunu (http://www.tdk.gov.tr) esas almalıdır.

B. Biçimsel Kurallar

 1. Yazılar, Times New Roman yazı karakteriyle, 1,5 aralık ve 12 punto ile yazılmalıdır.
 2. Başlıklar 14 punto ve koyu, büyük harf, ara başlıklar ise küçük harf 12 punto ve koyu olmalıdır.
 3. Yazıların Microsoft Word yazılım programında kaydedilmiş olması gerekmektedir.
 4. Yazılar asgari 3500 ve azami 6000 kelimeyle sınırlandırılmalıdır.
 5. Yazılar, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış 200 kelimeyi aşmayan öz, İngilizce’ye tercüme edilmiş başlık ve Türkçe ve İngilizce beş anahtar kelimeyle beraber gönderilmelidir.
 6. Yazar adı, sağ köşeye, italik koyu, 12 punto olarak yazılmalı; unvanı, görev yeri ve elektronik posta adresi belirtilmelidir.
 7. Dipnot ve kaynakça yazımında Chicago Manual of Style’a uyulması gerekmektedir. Bu kuralların güncel haline şu bağlantıdan erişilebilir. http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

 

Ödül

Yarışmaya katılan makaleler, oluşturulacak bilim kurulu tarafından değerlendirilecek ve ödüle layık görülenler Mart ayının son haftası ilan edilecektir. Ancak bilim kurulu, herhangi bir ödül kategorisinde hiçbir makaleyi layık görmeyebilir ve/veya belirli bir kategorideki ödülü birden fazla makale arasında bölüştürmeyi uygun bulabilir.

Ödüller:

1’incilik ödülü – 3.000 TL

2’ncilik ödülü – 2.000 TL

3’üncülük ödülü – 1.000 TL olarak belirlenmiştir.