“1914-1921 TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ: 7 YIL-7 OLAY” BAŞLIKLI KONFERANS ÇEVRİM İÇİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Paylaş :
PDF İndir :

16.04.2021


2021 yılı Ömer Engin Lütem Konferanslarının beşincisi, Makine Yüksek Mühendisi-Yazar Mehmet Arif Demirer’in konuşmacı olarak yer aldığı “1914-1921 Türk-Ermeni İlişkileri: 7 Yıl-7 Olay” başlıklı konferans 15 Nisan 2021 Perşembe günü çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir.

Mehmet Arif Demirer sunumunda, 1914-1921 yıllarını kapsayan, Türk-Ermeni ilişkileri bakımından çok önemli yedi olayın üzerinde durmuştur.  1914 yılında Türklerin ve Rusların Ermenilere yaptığı tekliflerden başlayarak “Ermeni İsyanları ve İhaneti (1915-1916),” “Rus İşgali (1915-1917),” “Bolşevik İhtilali ve Ermeni İşgali-Mezalimi,” “Trabzon Konferansı ve Batum Barış Antlaşması,” “Sevr Antlaşması ve Wilson Haritası,” başlıkları altında sürdürmüştür. Son olarak Demirer, Ermenistan Cumhuriyeti’nin son Başbakanı Simon Vratsiyan’ın 18 Mart 1921 tarihinde Gümrü Anlaşmasına gönderme yaparak yazdığı mektubu ele almıştır.  

Konferans soru-cevap kısmının ardından sona ermiştir.

Mehmet Arif Demirer’in Ömer Engin Lütem Konferansları kapsamında gerçekleştirdiği sunumuna ilişkin video kaydını YouTube’dan izlemek için tıklayınız.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten