"100. YILINDA BREST-LİTOVSK ANTLAŞMASI VE TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ" BAŞLIKLI KONFERANS
Paylaş :
PDF İndir :

09.03.2018


7 Kasım 1917’de gerçekleşen Bolşevik Devrimi sonrasında Rusya’nın 1. Dünya Savaşı’ndan çekilme kararı alması üzerine, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti ile Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan Krallığı arasında 3 Mart 1918 tarihinde imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması’nın Kafkas Cephesi’nde, Kafkasya’da ve Kurtuluş Savaşı döneminde Türk-Rus ilişkileri bağlamında önemli sonuçları olmuştur. Daha geniş bir açıdan bakıldığında bu antlaşmanın, daha sonraki dönemlerde de Türk-Rus ilişkileri açısından kayda değer sonuçları olduğunu görmek mümkündür.

Avrasya İncelemeleri Merkezi’nin (AVİM), 22 Mart 2018 tarihinde düzenleyeceği “100. Yılında Brest-Litovsk Antlaşması ve Türk-Rus İlişkileri” başlıklı konferansta, Osmanlı/Türk siyasi tarihi ve Türk-Rus ilişkileri bağlamında temel bir dönüm noktası olan Brest-Litovsk Antlaşması’nın Kafkasya ve Türk-Rus ilişkileri açılarından önem ve sonuçları, Prof. Dr. Erel Tellal (Ankara Üni. Uluslararası İlişkiler Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öztürk (Akdeniz Üni. Uluslararası İlişkiler Bölümü) ve Dr. Yalçın Murgul (Gazi Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) tarafından irdelenecektir.

AVİM, 22 Mart 2018 Perşembe günü 14:00-16:00 saatleri arasında AVİM Toplantı Salonu’nda gerçekleştirecektir.

Toplantı dili Türkçedir.