BİR SWJ MAKALESİNİ ELEŞTİREN AVİM YORUM YAZISININ SİLİNMESİNE DAİR AÇIKLAMA
Paylaş :
PDF İndir :

29.07.2022


15 Haziran 2022 tarihinde AVİM, Michael Panfil Jr.'ın “Remembering The Late Ottoman Genocides” (“Son Dönem Osmanlı Soykırımlarını Hatırlamak”) başlıklı makalesine cevaben bir yorum yazısı yayınlamıştı. Söz konusu makale, 20 Mayıs 2022 tarihinde savaş araştırmaları üzerine çalışma yürüten Small Wars Journal (SWJ) dergisinde yayınlanmıştır. Chicago Loyola Üniversitesi'nde savaş çalışmaları konusunda uzmanlaşmış genç bir akademisyen olan Panfil, makalesinde 19’uncu yüzyılın sonlarından 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadarki eski Osmanlı dönemini, Osmanlı hükümetini hedef alan soykırım anlatısının merceğinden anlatan bir genel değerlendirme yazısı sunmuştur. Yorum yazımız, bazı olgusal hatalara ve Osmanlı’nın son döneminin bağlamı ve gelişmelerinin hatalı okunmasına işaret ederek bu makalenin bir eleştirisini sunmuştur.

Sayın Panfil daha sonra bizimle iletişime geçerek eleştirilerimizi dikkatle not ettiğini ve SWJ makalesinin geri çekilmesini istediğini dile getirmiştir. Sayın Panfil'in girişimi üzerine SWJ makalenin geri çekilmesini kabul etmiştir. AVİM, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde Sayın Panfil'in yazısına ilişkin yorum yazısını silmiştir.

Sayın Panfil'in, Osmanlı hükümetinin Hristiyan tebaalarına karşı soykırım yaptığını kanıtlamak amacıyla Osmanlı tarihini çarpıtmaya çalışan çok sayıda son derece siyasileştirilmiş ve taraflı akademik yayının kurbanı olduğuna inanıyoruz. Bazen çok prestijli Batı yayınevlerinin isimlerini taşıyan bu hatalı yayınlar, ne yazık ki akademisyenleri yanlış sonuçlara varmaya yönlendirmektedir. Bu anlamda Sayın Panfil'in deneyimi münferit bir vaka değil, Batı akademisinde Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'nin araştırılmasıyla ilgili endişe verici bir eğilimin parçasıdır.

Bu bağlamda şu sorular düzgün bir incelemeyi ve cevapları hak etmektedir: Bu tür hatalı yayınlar, prestijli yayınevlerinde nasıl yayınlanmaktadır? Normalde bu tür yayınevlerinde devrede olması gereken, hatalı yayınları önleyen itinalı inceleme sürecine ne olmuştur? Ve bu inceleme sürecinin bozulmasını kim sebep olmaktadır?

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten