AVİM, TÜRK TARİH KURUMU VE RUSYA BİLİMLER AKADEMİSİ ŞARKİYAT ENSTİTÜSÜ İŞBİRLİĞİ İLE MOSKOVA’DA “I. DÜNYA SAVAŞI VE XX. YÜZYILIN BAŞINDA TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ” BAŞLIKLI KONFERANS DÜZENLENMİŞTİR
Paylaş :
PDF İndir :

09.04.2018


Avrasya İncelemeleri Merkezi, Türk Tarih Kurumu ve Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsünün işbirliği ile Moskova’da 4-5 Nisan tarihleri arasında düzenlenen “I. Dünya Savaşı ve XX. Yüzyılın Başında Türk-Rus İlişkileri” başlıklı konferans sona ermiştir. I. Dünya Savaşı, hemen öncesi ve sonrası ekseninde Türk-Rus ilişkilerinin siyasi, askeri ve sosyal alanlarda değişim ve gelişiminin ele alındığı konferansta, Türkiye ve Rusya’dan toplam 36 akademisyen, araştırmacı ve uzman bildiri sunmuştur. Başarılı geçen konferans her iki ülkeden bilim insanlarının bir araya gelerek fikir teatisinde bulunmaları için de uygun bir vesile teşkil etmiştir.

Konferansa AVİM’i temsilen Danışman E. Büyükelçi Yiğit Alpogan katılmıştır.