VAN DOĞUMLU “MİLLET-İ SADIKA” ERMENİ MEMURLAR (1879 –1909)
Paylaş :
PDF İndir :

26.02.2024


Ermeni Araştırmaları

Yayınlanma Tarihi: 2023

Yazar: Serkan ERDOĞAN

 

Tanzimat’ın ilanını müteakip modernleşme sürecine dâhil olan Osmanlı Devleti, merkezileşme ve kurumsallaşma faaliyetleri kapsamında bürokrasi evirgen bir yapıya bürünmüş ve yeni reform hareketlerinin ortak paydaşı olmuştur. Bu yeniliklerin sonucunda devletin iç dinamiklerinde yapılan değişim-dönüşümlere binaen merkezi otorite, liyakat, eğitim ve tecrübe esaslı devlet adamlarının yetişmesine önem vermiş ve bu hususta devlet kademelerinde görev alan memurların özgeçmişlerinin kaydedildiği Sicil-i Ahval Defterleri’nin tutulmasını emretmiştir. Merkezi otoritenin uygun görmüş olduğu bu metotla devlet kademlerinde görev yapan memurların görmüş oldukları eğitim ve bu eğitimlere bağlı olarak almış oldukları tecrübe ve tecrübeye bağlı olarak çalıştıkları kurumlarda hakkedişleri olan maaşları ve olası vukuatları gibi memurlarla doğrudan ilintili bütünsellik arz eden bilgileri görmeyi amaç edinmiştir. İşbu çalışma da Osmanlı’da istihdam edilen memurların biyografilerinin derç edildiği ve 1879’da II. Abdülhamid’in emriyle tutulan Sicil-i Ahval Defterleri’ne göre Van’da doğmuş olan Ermeni Osmanlı memurlarının öz geçmişlerine ışık tutmuştur. Bu bağlamda 15 Ermeni memurun doğum yılları, öğrenim gördükleri kurumlar, mesleki safahatları, bildikleri diller ve aldıkları maaşlar gibi hususlar, Sivas yöresi ile karşılaştırılarak ilgili kayıtların sunduğu imkânlar dâhilinde analiz edilmiştir.

Makaleye erişmek için tıklayınız. 
Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten