"ERMENİ TARİH ALGISINI ŞEKİLLENDİRMEK İÇİN ÜRETİLMİŞ BİR ÇİZGİ FİLM: ANAVATANA GİDEN YOL (ՃԱՆԱՊԱՐՀ ԴԵՊԻ ՏՈՒՆ)" BAŞLIKLI KONFERANS
Paylaş :
PDF İndir :

10.05.2019


2019 yılı Ömer Engin Lütem Konferansları, 14 Mayıs 2019 Salı günü, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Hande Dolunay’ın konuşmacı olacağı “Ermeni Tarih Algısını Şekillendirmek İçin Üretilmiş Bir Çizgi Film: Anavatana Giden Yol (Ճանապարհ դեպի տուն)” başlıklı konferans ile devam edecektir.

Hande Dolunay konuşmasında, Ermeni tarih anlatısının, Ermeni halkına benimsetilebilmesi hedefi kapsamında, anı, öykü, roman, anıt, afiş, resim, film, çizgi film gibi eserlerin yoğun olarak araçsallaştırıldığı tespitinden yola çıkarak, özellikle Ermeni gençlerin tarih algısını şekillendirmek amacıyla Ermenistan Milli Sinema Merkezi tarafından üretilen “Anavatana Giden Yol” adlı çizgi filmin bir değerlendirmesini sunacaktır.   

14 Mayıs 2019 Salı günü 14:00-16:00 saatleri arasında AVİM Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek konferansımıza katılımınızdan memnuniyet duyacağız. 

Toplantı dili Türkçedir.

 

LCV:  Hülya Önalp

Telefon:  0 312 438 50 23-24

Faks:       0 312 438 50 26

E-mail:   honalp@avim.org.tr