Avrasya Dünyası / Eurasian World - Sayı / Issue: 8

Avrasya Dünyası / Eurasian World

Sayı : 8
Yıl : 2021
Fiyat : 50.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

Değerli Okurlar,

Yaşlı ve nice badireler atlatmış dünyamızın 20. yüzyıl başlarında yaşamış olduğu İspanyol Gribi felaketinden sonra karşı karşıya kaldığı en büyük meydan okumayı teşkil eden Covid-19 salgını sırasında her türlü zorluğa rağmen çıkartmayı başardığımız Avrasya Dünyası’nın 8. Sayısı ile huzurunuzdayız. Elinizdeki nüsha, Covid-19 döneminde yayımladığımız 3. sayı olmaktadır. Güç koşullar altında çalışırken yapmış olabileceğimiz hatalar için peşinen özür dileriz.

Bu sayımızda da son üç sayımızda izlediğimiz yaklaşımı sürdüyor ve Avrasya’nın alt bölgelerinden sonuncusunu, yani Avrasya’nın Batı ucunu teşkil eden ‘Yeni Doğu Avrupa’yı mercek altına alıyoruz. Bu çerçevede, Rusya Federasyonu, Belarus, Ukrayna ve Moldova inceleme alanımızı teşkil etmektedir. Doğu Avrupa’nın nerede başlayıp nerede bittiği hep tartışma konusu olmuştur. Özellikle Soğuk Savaş döneminde Doğu Avrupa, Avrupa’nın gelişmiş ‘Batı’sının ötesinde kalan bölge olarak kabul edilmiştir. Bu durum, Soğuk Savaş’ın bitmesiyle değişikliğe uğramıştır. Eski Sovyet Bloğuna mensup ülkelerin başardığı demokratik dönüşümlere ilaveten bir bölümünün Avrupa ve Avro-Atlantik yapılanmalarına üye olmaları, klasik anlamdaki ‘Doğu Avrupa’nın giderek küçülmesi ve adeta daha doğuya gerilemesiyle sonuçlanmıştır. Bu koşullarda bölgede ‘Yeni Merkezi Avrupa’ ile ‘Yeni Doğu Avrupa’ olarak tanımlanabilecek iki kavram ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki, NATO ve Avrupa Birliği’nin yeni üyelerini kapsarken, ‘Yeni Doğu Avrupa’ ise Avrupa’daki entegrasyon hareketlerinin dışında kalmış olan ülkeleri, yani bu sayımızın konu aldığı dört ülkeyi anlatmaktadır. Avrasya’nın batı ucu olarak bu dört ülke esasen, coğrafi anlamda Avrasya anlayışımızın batı sınırlarını, Avrupa Birliği’nin doğu sınırlarının teşkil ettiği gerçeği ile örtüşmektedir.

Bu sayı ile Avrasya’yı daha yakından tanıyıp anlayabilmek ümidiyle alt-bölgeler halinde incelemeye dönük çalışmamız da sona ermektedir. Bu yaklaşımımıza göstermiş olduğunuz yakın ilgiye şükranlarımızı sunuyoruz. Siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel açılardan bir hazine olarak gördüğümüz Avrasya’nın ilerideki sayılarımızda sürecek yeni keşiflerinde sizlerle birlikte olmaya devam etmek umuduyla sağlık ve mutluluk dileklerimizi sunarız.

İçindekiler

“Ermenistan’da Siyasi Kriz Karabağ Savaşının mı Yoksa Kadife Devrimin mi Artçısı?” Tutku Dilaver

“Yunanistan, Ege’deki Adaların Askersizleştirilmiş Statüsünü İhlâlini Sürdürüyor,” Tugay Uluçevik

“Turkish-Ukrainian Strategic Partnership in the Field of Military Industrial Complex at the Modern Stage,” Denys Moskalyk

“Ukraine’s Approach to the “New Eastern Europe”,” Region Hanna Semenova - Mykola Zamikula

“New Start Anlaşmasının ABD ve Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkiler Açısından Önemi,” Ksenia Gökmen

“Ignatiev, Panslavism and Road to the Treaty of San Stefano,” Melih Demirtaş

“Ukraine and Turkey Economic Cooperation: Prospective Challenges or Challenging Prospects?” Tetiana Zosymenko

“The Political Sphere in Armenia in the Aftermath of the 2020 Karabakh War,” Turgut Kerem Tuncel

“Türk Kültür Ortaklığından Dünyayla Bütünleşmeye: Latin Alfabesi ve Dil Politikalarının Tarihsel Evrimi,” Alparslan Özkan

“The Great Gamble on the Caspian Sea: Interests of Russia and Iran,” Olena Kryzhanivska - Sina Nasirzadeh Masouleh

“Azerbaycan’da Reform Süreci ve Şubat 2020 Parlamento Seçimleri,” Bahar Özsoy

Yazarlar

Tutku Dilaver (Analist- Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM))

Tugay Uluçevik (Emekli Büyükelçi, Ankara)

Denys Moskalyk (Doktora Öğrencisi, National Institute for Strategic Studies, Kıyiv, Ukrayna)

Hanna Semenova (Doktora Öğrencisi, Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnitsa & Donetsk, Ukrayna)

Mykola Zamikula (Kıdemli Araştırmacı, National Institute for Strategic Studies, Kıyiv, Ukrayna)

Ksenia Gökmen (Avrasya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara)

Melih Demirtaş (Doktora Adayı, Bölge Çalışmaları Doktora Programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara)

Tetiana Zosymenko (Doç. Dr., Teorik ve Uygulamalı Ekonomi Bölümü, Chernihiv Polytechnic National University, Ukrayna)

Turgut Kerem Tuncel (Kıdemli Analist- Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM))

Alparslan Özkan (Avrasya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara)

Olena Kryzhanivska (Doktora Adayı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Ankara Hacı Bayram Veli Universitesi)

Sina Nasirzadeh Masouleh (Lisans Öğrencisi, Ekonomi Bölümü, Ankara Universitesi)

Bahar Özsoy (Doktora Öğrencisi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan)