Avrasya Dünyası / Eurasian World - Sayı / Issue: 7

Avrasya Dünyası / Eurasian World

Sayı : 7
Yıl : 2020
Fiyat : 20.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

Değerli Okurlar,

Sizlere bir kez daha AVİM’den merhaba. Bu defaki buluşmamızın özel bir vesileye rastladığını hemen kaydetmem gerek. Avrasya Dünyası dergimizin bu sayısı ile üçüncü yayın yılımızı tamamlıyoruz. Zaman su gibi akıp gidiyor. Dile kolay üç yıl geçmiş yepyeni bir uluslararası ilişkiler dergisi olarak karşınıza çıktığımızdan bu yana. Mutluluğumuzu sizinle paylaşırken sevinçliyiz ve gururluyuz. Bu vesile ile dergimize gösterdiğiniz yakın ilgi ve destek için şükranlarımızı sunuyor, yol arkadaşlığımızın daha nice yıllar sürmesini diliyoruz.

 Son iki sayımızda izlediğiniz ve beğeninizi kazandığını gördüğümüz yaklaşımı bu sayımızda da sürdürüyoruz. Avrasya’yı alt-bölgeler temelinde daha yakından tanımayı hedef alan bu yöntem doğrultusunda, Balkanlar ve Orta Asya’dan sonra bu kez Kafkasya üzerinde durmak istiyoruz. Kafkasya derken bu tanımdan dergi olarak ne anladığımızı ilk başta ortaya koymakta yarar görmekteyiz. Tanım, Kafkas Dağları silsilesinin güneyinde kalan Kafkasya’yı temel almaktadır. Dolayısıyla, anılan dağ silsilesinin kuzeyinde kalan ve bugün Rusya Federasyonu’nun sınırları içerisinde yer alan Kuzey Kafkasya inceleme alanımız dışındadır. Böylece Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’dan oluşan Güney Kafkasya üzerinde durmayı amaçlıyoruz. Tabiatıyla, Güney Kafkasya’ya dair bir araştırmanın doğudaki Hazar Denizi ve batıdaki Karadeniz göz ardı edilerek gerçekleştirilemeyeceğinin bilincindeyiz. Aynı şekilde, bölgenin üç güçlü aktörü olan Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran’ın gerek kendi aralarındaki gerek bölge ülkeleri ile olan etkileşim ve iletişimlerinin de göz önünde bulundurulması lüzumunun farkındayız. İşte bütün bu öge ve olgular Güney Kafkasya coğrafyasına statik değil, aksine dinamik bir hüviyet kazandırmaktadır. Bu nedenlerle AVİM’de bizler bölgeyi Avrasya’nın doğu ve batı kanatlarının adeta bir menteşesi olarak görmekteyiz. Bu anlayışla, elinizdeki sayının makalelerinin yarısından fazlası Kafkasya konularına ve sorunlarına ayrılmıştır. Böylece boyutça belki küçük ama önemi büyük bu coğrafyanın daha iyi anlaşılmasına belki hizmet edebileceğimizi düşündük. Takdir sizlerindir.

İyi okumalar diliyor, göstermekte olduğunuz ilgiye teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İçindekiler

“Covid-19 Sürecinde Rusya Siyaseti: Etkiler ve Olası Sonuçlar,” Oğuzhan Mutluer

“Augmenting Russian and Chinese Interests in the Baltic Countries, Is it out of Friendship only? (II),” Kristijonas Medelis

“Does the EU Need a Grand Strategy to Become a Global Actor?” Jamila Zeynalzade

“Güney Kafkasya’da Bitmeyen Savaş: Dağlik Karabağ İhtilafi ve Yürü(tüle)meyen Barış Süreci,” Turgut Kerem Tuncel

“Armenia Has No Intention to Achieve Durable Peace and Security in the Region,” Elchin Allahverdiyev & Nigar Shiralizade

“1918-1921 Yıllarında Zengezur’da Yaşanan Olaylar ve Zengezur’un Ermenistan’a Verilmesi,” Ceyda Acicbe

“The David Gareja/ Keshikchi Dag Puzzle: Identity Question vs. Strategic Partnership in the South Caucasus,” Vahid Aliyev

“Karadeniz’i Elde Tutmak İçin: Rusya’nın Kuzey Kafkasya, Güney Kafkasya, Kırım ve Ukrayna’da Çıkardığı Savaşların geri planında Ne Var?” Fethi Kurtiy Şahin

“Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Avrupa Birliği’nin Kafkasya Politikası,” Melih Demirtaş

“Güney Kafkasya’daki Etnik Çatışmalar, Ülke İçinde Yerlerinden Edilmiş Kişiler ve Uluslararası Müdahale Üzerine Bir Değerlendirme,” Hazar Ege Gürsoy

“Ahıska Türklerinin Anavatanlarına Geri Dönüş Sürecinde Avrupa Konseyi’nin Rolü,” Serhat Keskin

“Gürcistan’ın Avrupalılaşma Sürecinini Yeniden Düşünmek,” Yelda Karadağ

“Özbekistan’da Başkan Şevket Mirziyoyev Dönemi,” Pınar Köksal

“Sino-Russian Energy Relations: Assessing the Impact of Political and Economic Crises on Russia’s Energy Pivot to China,” Nemanja Popovic

Yazarlar

Oğuzhan Mutluer (Araştırma Görevlisi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Kristijonas Medelis (Bağımsız Araştırmacı, Vilnius, Litvanya)

Jamila Zeynalzade (Master Öğrencisi, Linköping Üniversitesi, Linkoping, Sweden)

Turgut Kerem Tuncel (Kıdemli Analist, Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM))

Elchin Allahverdiyev (Birinci Kâtip (Siyasi İşler), Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti)

Nigar Shiralizade (Kıdemli, Uzman, Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti)

Ceyda Acicbe (Analist, Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM))

Vahid Aliyev (Bağımsız Araştırmacı - Misafir Araştırmacı, Center for Security Analyses and Prevention, Prag, Çek Cumhuriyeti)

Fethi Kurtiy Şahin (Araştırma Görevlisi, Bölge Çalışmaları ABD, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara)

Melih Demirtaş (Doktora Adayı, Bölge Çalışmaları ABD, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara)

Hazar Ege Gürsoy (Araştırma Görevlisi, Avrasya Çalışmaları ABD, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara)

Serhat Keskin (Araştırma Görevlisi, Sosyoloji Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara)

Yelda Karadağ (Program Sorumlusu, Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü, Ankara)

Pınar Köksal (Prof. Dr. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara)

Nemanja Popovic (Analist, Global Risk Insights, Belgrad, Sırbistan)