Avrasya Dünyası / Eurasian World - Sayı / Issue: 5

Avrasya Dünyası / Eurasian World

Sayı : 5
Yıl : 2019
Fiyat : 20.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

Değerli Okurlar,

Zaman çabuk geçiyor. Dergimizin yayın hayatına başladığı gün adeta dün gibi. Oysa, bu sayımızla 2. yayın yılımızı tamamlamış oluyoruz. Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) olarak mutluluğumuzu sizinle paylaşmak bizler için bir sevinç vesilesi hiç kuşkusuz.

Son defa sizlerle buluşmamızdan bu yana altı ay geçti. Giderek dünyanın önemli ve ilginç bir coğrafyası haline gelen bölgemizde bu dönemde de kayda değer gelişmeler oldu. Her zaman olduğu gibi “Avrasya Dünyası” yazı ekibi olarak bölgemizdeki gelişmeleri yakından izlemeye çalıştık. Bazılarına daha yakından bakmaya çaba gösterdik.

Bu sayımızla yöntemde bir değişikliği denemek istedik. Hatırlanacağı üzere, evvelce Avrasya’daki gelişmelerden birini seçer, özel olarak o konuya odaklanır ve çeşitli yönleriyle irdeleyen yazıları bir grup halinde toplayarak sizlere sunardık. Bu sayımızda sizlere aynı başlık altında sunacağımız yazıların artık konu bazlı değil de bölge bazlı olmasının belki de başka bir bakış açısı getirebileceğini düşündük. Bu yaklaşımla, Avrasya’da irdelenecek ilk bölgenin Balkanlar olabileceği üzerinde durduk. Bu doğrultuda Balkanlar’a ilişkin dört yazıdan oluşan bir demeti hazırlayarak beğeninize sunmaktayız. Bu denememizin sizlerce uygun ve başarılı bulunması halinde uygulamayı Avrasya coğrafyasının muhtelif köşelerini, örneğin Kafkaslar, Orta Asya, Karadeniz Havzası ve Doğu Avrupa’yı ele alarak sürdürmeyi düşünmekteyiz. Bu sayının özel odak “bölge”si Balkanlara dört yetkin yazarın kaleminden çıkan yazılarla dokunmaya çalıştık. Umarız beğeninizi kazanır.

Her zaman olduğu gibi görüş ve katkılarınıza açık olarak “Avrasya Dünyası”nın 5. sayısını takdim ediyor ve gösterdiğiniz ilgiye teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Yiğit Alpogan

Editör

İçindekiler

“Turkey’s “Asia Anew” Policy,” Mehmet Oğuzhan Tulun

“Türkiye’nin Yeni Stratejik Cephesi: Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Mücadelesinde Yol Haritası,” Umur Tugay Yücel

“Türkiye-Rusya Doğalgaz İlişkisinin Diplomasi Boyutu,” Sabir Askeroğlu

“Rusya ve Balkanlar,” F. Didem Ekinci

“Challenges of Cooperation between China and Western Balkans,” Stefan Vladisavljev

“Prespa Anlaşması’na Yunanistan Açısından Bakmak,” Ali Hüseyinoğlu

“Are the EU’s Divisive Policies in the Balkans in a Cul-De-Sac,” Teoman Ertuğrul Tulun

“Ukrayna’da 2019 Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento Seçimleri,” Turgut Kerem Tuncel

“Space Security Tensions in Eurasia and Turkey’s Regional Response,” Aurelie Trur

“21. Yüzyıl’da İnsanlık Dramı: ‘Toplama Kampları’ ve Doğu Türkistan Sorunu,” Erkin Emet

Yazarlar

Mehmet Oğuzhan Tulun (Analyst, Center for Eurasian Studies (AVİM))

Umur Tugay Yücel (Siyaset Bilimcisi; Yazar, Diplomatik Gözlem Dergisi, Ankara)

Sabir Askeroğlu (Dış Politika Koordinatörü, İran Araştırmaları Merkezi (İRAM))

 F. Didem Ekinci (Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Çankaya Üniversitesi)

Stefan Vladisavljev (Program Assistant, Belgrade Fund for Political Excellence)

Ali Hüseyinoğlu (Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü, Edirne)

Teoman Ertuğrul Tulun (Analyst, Center for Eurasian Studies (AVİM))

Turgut Kerem Tuncel (Kıdemli Analist, Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM))

Aurelie Trur (PhD Candidate, Space Policy and International Cooperation, GRIPS Institute for Policy Studies, Tokyo, Japan)

Erkin Emet (Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara Üniversitesi)