Avrasya Dünyası / Eurasian World - Sayı / Issue: 3

Avrasya Dünyası / Eurasian World

Sayı : 3
Yıl : 2
Fiyat : 15.00 TL

Editörün Notu

Değerli Okurlar,

“Avrasya Dünyası” dergimizin bu sayısıyla ikinci yayın yılına girmekte olmasından Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) olarak mutluluk duymaktayız. Bu olayın önemiyle adeta doğru orantılı olarak, yayın dönemizde Avrasya bölgesinde kayda değer gelişmeler yer aldı. Bu gelişmelerin başında, hiç şüphesiz, yirmi yıldır çözümsüz kalmış olan Hazar Denizi’nin hukuki statüsü konusunun nihayet bir sonuca bağlanmış olması gelmektedir. Nitekim, Hazar’a sahildar beş ülke (Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan) 12 Ağustos 2018 tarihinde Aktau’da imzalanan anlaşmayla bunu başardılar. Bu konuyu çeşitli yönleriyle irdeleyen üç ayrı makaleyi sayfalarımızda bulacaksınız. Diğer taraftan, Avrasya’nın stratejik katsayısını artıran enerji nakil hatları konusunda yine yayın dönemimizde yer alan dikkat çekici gelişmelere aynı başlık altında gruplandırdığımız yazılarla değindik. Bu suretle, her sayımızda özel bir konuya odaklanmak geleneğimizi sürdürmüş olmaktayız. Türk ve yabancı akademisyen ve uzmanların Avrasya bölgesindeki gelişmelere ilişkin analiz ve değerlendirmelerini içeren 3.sayımızı beğenilerinize sunarken, görüş ve katkılarınıza her zaman açık olduğumuzu belirtiyor, “Avrasya Dünyası”na göstermekte olduğunuz ilgi için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Yiğit Alpogan

Editör

İçindekiler

“A General Evaluation of Domestic Politics in Central Asia: Opportunities and Challenges”, Prof. Dr. Pınar Köksal

“Hazar’ın Statüsü: Hukuki Sorun, 2018 Hazar Anlaşmasına Varan Süreç ve Yansımaları”, Aslan Yavuz Şir - Büşra Baykal

“Hazar Denizi’nin Hukuki Statüsü Bağlamında Azerbaycan – Türkmenistan Anlaşmazlığı”, Doç. Dr. Ulviyye Aydın

“V. Hazar Zirvesi ve Avrasya Enerji Hattının Geleceği, Türkiye’ye Etkileri”, Halil Ülker

“The BSEC Organization from the Perspectives of Turkey, Russia and Ukraine”, Olena Kryzhanivska

“Kore Yarımadasında Mevcut Durum ve Barış Sürecinde Güncel Gelişmeler”, Mehmet Oğuzhan Tulun

“The Strategic Thinking of China’s “Belt and Road” Initiative (BRI), Middle Corridor and the BRI”, Dr. Shun-Wen Wang”

--------------------

Avrasya’da Boru Hatları ve Enerji Politikaları

“Merkezi-Avrasya’da Doğalgaz Boru Hattı Projeleri’nin Ortaya Koyduğu Soru ve Olasılıklar“, Dr. Turgut Kerem Tuncel

“Prospects of Turkmenistan- AfghanistanPakistan- India (TAPI) Pipeline for India”, Assist. Prof. M Reyaz

“Is It Realistic to Create a Eurasian Gas Hub in Turkey?”, Seyit Ali Daştan

Yazarlar

Prof. Dr. Pınar Köksal (Chairperson, Eurasian Studies M.S Program, and Faculty Member, Political Science and Public Administration, Middle East Technical University (ODTÜ))

Aslan Yavuz Şir (Kıdemli Analist, AVİM)

Büşra Baykal (AVİM Uygulamalı Eğitim Programı)

Doç. Dr. Ulviyye Aydın (Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Halil Ülker (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Avrasya Araştırmaları Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi)

Olena Kryzhanivska (PhD Student, Department of Political and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Ankara Hacı Bayram Veli University)

Dr. Turgut Kerem Tuncel (Kıdemli Analist, AVİM)

Dr. M Reyaz (Assistant Professor of Journalism at Aliah University, Kolkata, India)

Seyit Ali Daştan (PhD Student, Middle East Technical University, Ankara)

Mehmet Oğuzhan Tulun (Analist, AVİM)

Dr. Shun-Wen Wang (Asisstant Professor, Department of Public Administration and Managment, Chinese Culture University, Taiwan)