Avrasya Dünyası / Eurasian World - Sayı / Issue: 12

Avrasya Dünyası / Eurasian World

Sayı : 12
Yıl : 2023
Fiyat : 110.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

İhtiyar küremiz önce 2020-2022 yıllarında Covid-19 pandemisi ile sarsıldı. Hemen her ülkede yüzbinlerle ifade edilen can kayıplarına ilaveten ekonomik yönden büyük kayıplar yaşandı. Bazen uzun süreli olabilen karantinalar üretimi düşürdü, işsizliği arttırdı. Bu dönemde en önemlisi dünya ticaretinin ikmal zincirleri hırpalandı ve uluslararası ekonomi ve ticaret büyük zararlar gördü.

 

Covid-19 salgını ile yeni bulunan aşılar yoluyla mücadele etkinleşirken ve küresel ekonominin düzelmesine ilişkin umutlar filizlenirken, bu defa Putin sahneye çıktı ve Ukrayna’ya saldırdı. Şubat 2022’de başlayan savaş, insanlığın eriştiği uygarlık ve uluslararası hukuk alanındaki bütün birikimlerine meydan okuyan bir tarzda, bir savaşın cereyan etmesi için en az ihtimal verilen Avrupa kıtasında kan, ölüm, dehşet ve yıkım tabloları yaratmaya başladı. Süreç, ne yazık ki halen devam etmektedir.

 

Hatırlayacağınız üzere, Rusya-Ukrayna savaşını 10.sayımızdan itibaren çeşitli makalelerle değişik açılardan incelemeye başladık. Elinizde bulunan 12. sayı ile bu gayretimizi sürdüreceğiz. Önceki sayılarda olduğu gibi bu sayımızda da makale dizininde merkezi yeri bu savaşa ilişkin gelişmeleri çeşitli açılardan irdeleyen, değerli yazarların kalemlerinden çıkmış makalelere ayırmış bulunuyoruz. Bu bağlamda 10 makaleden oluşan 12. sayımızın 4, 5, 6 ve 7. makalelerini takdirlerinize sunuyoruz. Bu vesileyle, söz konusu savaşın bir dahaki sayımıza kadar sona ermesi ve böylece bizim de bu konuya avdet etmemize gerek kalmaması yolundaki samimi dileğimizi yeniden tekrarlamak istiyoruz.

İçindekiler

“Post-Cold War Japan's Security Policies: Leaving the Yoshida Doctrine?” Doğukan Baş

“Uluslararası ve Bölgesel Gelişmeler Bağlamında Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Krizi,” Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Küçük & Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Kafdağlı Koru

“An Analysis of the EU Foreign Policy Goals on Belarus,” Elterişhan Elçibey

 “Nine Years of the Russia's War of Aggression Against Ukraine: What Ukrainians are Fighting Against and What Should Be Done to Restore Peace,” Mykola Zamikula

“Ukrayna-Rusya Davasına Üçüncü Devletlerin Müdahillikleri: Siyasi Dayanışma Hukukun Önüne mi Geçiyor?” Dr. Öğr. Gör. Onur Uraz

“The Weimar Russia: How Eastern and Western Europe See the Post-War Moscow,” Dr. Jakub Korejba

“Küresel Dönüşüm Süreci ve Ukrayna-Rusya Krizi’nin Latin Amerika ve Karayipler’deki Etkileri,” Doç. Dr. Kubilayhan Erman

 “Fransa’nın Güney Kafkasya Siyasetinde Ermenistan’ın Yeri,” Tutku Dilaver

“China and North Korea: The Uneasy Partnership,” Hossein Ebrahim Khani

“Yeni İpek Yolu Alternatifleri Karşısında Türkiye’nin Tutumu,” Doç. Dr. Ali Oğuz Diriöz & Gizem Aymış

Yazarlar

Doğukan Baş (Doktora Öğrencisi / Araştırma Görevlisi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara, Türkiye)

Ayşe Küçük (Dr. Öğr. Üyesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)

Tuğçe Kafdağlı Koru (Dr. Öğr. Üyesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)

Elterişhan Elçibey (Serbest Araştırmacı, Ankara, Türkiye)

Mykola Zamikula (Uzman, Centre for International Security, Kyiv, Ukrayna)

Onur Uraz (Dr. Öğr. Görevlisi, Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı, Kamu Hukuku Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye)

Jakub Korejba (Dr., Serbest Araştırmacı, Lublin, Polonya)

Kubilayhan Erman (Doç. Dr., Serbest Araştırmacı, İzmir, Türkiye)

Tutku Dilaver (Analist, Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM))

Hossein Ebrahim Khani (Araştırma Görevlisi, Institute for Political and International Studies (IPIS), Tahran, İran)

Doç. Dr. Ali Oğuz Diriöz (Uluslararası Girişimcilik Bölümü, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara, Türkiye)

Gizem Aymış (Lisans Öğrencisi, Uluslararası Girişimcilik Bölümü, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara, Türkiye)