Avrasya Dünyası / Eurasian World - Sayı / Issue: 11

Avrasya Dünyası / Eurasian World

Sayı : 11
Yıl : 2022
Fiyat : 50.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

Daha önce bir çok sayımızda olduğu gibi bu sayımızın da bazı özellikleri üzerinde durmak isteriz. 11. sayı ile dergimiz yayın hayatında beş yılı geride bırakmış olmaktadır. Oysa bizler için her şey çok taze ve adeta işe yeni başlamış gibiyiz. Hiç kuşkusuz, siz değerli okurlarımızdan gördüğümüz sürekli ilgi heyecanımızı canlı tutmakta ve motivasyonumuzu artırmaktadır.

İkinci olarak elinizdeki dergimiz ne yazık ki hemen her gün şiddeti artan bir şeklide devam etmekte olan Rusya-Ukrayna savaşı sürecindeki ikinci sayımız olma niteliğini taşımaktadır. Savaş sekizinci ayını doldururken Avrasya coğrafyasında cereyan etmekte olmasının yarattığı şok ve inanılmazlığı da sürdürmeye devam etmektedir. Coğrafyamızın bu kesiminin kan gölüne dönmüş olması, insani konularda dramlar yaşanması ve başta gıda ve enerji ikmali konuları olmak üzere etkilerinin sık sık küresel boyutlar kazanması gibi arzu edilmeyen sonuçlarına ilaveten, Rusya-Ukrayna savaşı bir başka yönüyle de insanlığın geleceği açısından tehlike arz eder bir duruma gelebilmektedir. Bu da nükleer bir savaş olasılığının giderek pamuk ipliğine bağlı bir görünüm kazanmaya başlamasıdır. Bu gelişme sadece Avrupa halkları için değil, dünya için de bir felaket anlamına gelmektedir.

Bir yandan ilkbahar sayımızda ifade ettiğimiz üzere Avrupa’da silahların çok gecikmeden susması ve savaşın barışçı bir sonuca ulaşması temennimizin gerçekleşmemesinin üzüntüsünü yaşıyor, diğer yandan özellikle nükleer savaş tehdidi bağlamında uluslararası akıl ve basiretin nihayet galip gelmesi ümidimizi tekrarlamak istiyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerimiz bizi 11. sayımızı ağırlıklı olarak Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelere ve yansımalarına ayırtmaya yöneltti. Bu bağlamda dergimizin ilk beş makalesini ilginize sunuyoruz.

Bir daha buluşuncaya kadar Avrupa’ya/Dünya’ya barış ve huzurun gelmesi temennisi ile sizlere iyi okumalar diliyoruz.

İçindekiler

“Uluslararası Sorumluluk Hukuku ve Rusya’nın 24 Şubat 2022 Saldırısı,” Doç. Dr. Hakkı Hakan Erkiner

“Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kyiv’in Batı’ya Yönelik Söylemi,” Fethi Kurtiy Şahin

“As Russia-Ukraine Conflict Drags On, Can Türkiye Develop into a New Global Supply Chain and Logistics Center?” Assist. Prof. Ali Oğuz Diriöz

“Balkanlarda Değişim ve Rusya-Ukrayna Savaşı Etkileşimi,” Gözde Kılıç Yaşın

“Ukrayna-Rusya Krizi: Latin Amerika’daki Tepkiler,” Doç. Dr. Kubilayhan Erman

“China, Russia, and Attempts to Build the ‘Eurasian’ Order,” Dr. Emil Avdaliani

“Avrupa Birliği-Orta Asya İlişkilerinde Türkiye: Genel Bir Değerlendirme,” Prof. Dr. Pınar Köksal

“A Symbol of Brotherhood: The Results of a 30-Year Cooperation Between Türkiye and Kazakhstan,” Dávid Biró

 

Yazarlar

Hakkı Hakan Erkiner (Doç. Dr., Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı, Hukuk Fakültesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)

Fethi Kurtiy Şahin (Araştırma Görevlisi, Bölge Çalışmaları Doktora Programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye)

Ali Oğuz Diriöz (Dr. Öğr. Gör., Uluslararası Girişimcilik Bölümü, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara, Türkiye)

Gözde Kılıç Yaşın (Misafir Araştırmacı, Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM))

Kubilayhan Erman (Doç. Dr., Serbest Araştırmacı)

Emil Avdaliani (Dr., European University, Tiflis, Gürcistan; Orta Doğu Çalışmaları Direktörü, Geocase, Tiflis, Gürcistan)

Pınar Köksal (Prof. Dr. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye)

Dávid Biró (Doktora Öğrencisi, Modern ve Çağdaş Tarih Bölümü, Eötvös Loránd University, Budapeşte, Macaristan)