Teoman Ertuğrul TULUN
[email protected]
Facebook
Twitter
Linkedin
Academia
Avrupa Birliği Çalışmaları, Toplumsal Hareketler, Irkçılık ve Nefret Söylemi Çalışmaları, Devlet İnşaası Çalışmaları

Makaleleri

Teoman Ertuğrul Tulun, lisans eğitimini McGill Üniversitesi Siyaset Bilimi (ana dal), Uluslararası İlişkiler (yan dal) ve Tarih (yan dal) üzerine yaparak 2003 senesinde yılında mezun oldu. 2003-2004 seneleri arasında Avrupa Birliği İletişim Grubu’nda (ABİG) kıdemli araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 2004-2006 seneleri arasında araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans derecesini almıştır. Yüksek lisans tezini Doğal Kaynakların Devlet İnşaası Sürecine Etkisi üzerine yazmıştır.

2010 senesinden beri Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Doktora çalışmalarına devam etmektedir. 2010-2015 seneleri arasında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde, araştırma görevlisi ve öğretim asistanı olarak çalışmıştır ve 2012-2015 seneleri arasında aynı bölümde Sosyolojiye Giriş ve Siyaset Bilimine Giriş I derslerini vermiştir.

 

Makale / Kitap Bölümü (Seçilmiş)

Tulun, Teoman Ertuğrul ve Selçuk, Kadir Ekin. "Seçimler ve Hayal Kırıklığı: Genç Siyasal Oluşumlar Bağlamında HAS Parti." Birikim, No: 267, (Temmuz 2011): s. 54-59.

 

Araştırma Projeleri

Araştırma Görevlisi, Avrupa Birliği ve Siyasa ve Yönetişimde Dönüşüm: Üç Siyasa Alanında Türkiye Örneği, Proje Numarası: 109K443, TÜBITAK, Ankara, Haziran 2011-Mart 2013

 

Konferans Ve Çalıştay Sunumları

 “Belirsizlik - Türkiye ve Kapitalizm Çeşitleri”, 4’üncü ECPR Doktora Konferansı, Bremen Uluslararası Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Okulu, Bremen Üniversitesi, Temmuz 4-6, 2012.