Dr. Teoman Ertuğrul Tulun, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi doktorasını Ankara İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'nde tamamladı.

Doktora çalışmaları için Avusturya ve Almanya'daki göçmen kökenli yüksek eğitimli Türklerin yaşadığı gündelik yabancı düşmanlığını analiz etti.

Lisans eğitimini McGill Üniversitesi Siyaset Bilimi (ana dal), Uluslararası İlişkiler (yan dal) ve Tarih (yan dal) üzerine yaparak 2003 senesinde yılında mezun oldu. 2003-2004 seneleri arasında Avrupa Birliği İletişim Grubu’nda (ABİG) kıdemli araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 2004-2006 seneleri arasında araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans derecesini almıştır. Yüksek lisans tezini Doğal Kaynakların Devlet İnşaası Sürecine Etkisi üzerine yazmıştır.

2010-2015 seneleri arasında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde, araştırma görevlisi ve öğretim asistanı olarak çalışmıştır ve 2012-2015 seneleri arasında aynı bölümde Sosyolojiye Giriş ve Siyaset Bilimine Giriş derslerini vermiştir.

Dr. Tulun Ağustos 2016 tarihinden bu yana AVİM bünyesinde çalışmatadır.

Ocak 2020 tarihinden beri hakemli ve indeksli Uluslararası Suçlar ve Tarih (UST) dergisinin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yürütmekdedir.

 

Kitap/Rapor (Seçimiş) :


1) Tulun, Teoman Ertuğrul. The Montreux Convention:  A Regional And Global Safety Valve. Report 17. Ankara: Center for Euraisan Studies (AVİM), 2020. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11955780.v1.
 

2) Tulun, Teoman Ertuğrul. “The Pontus Narrative And Hate Speech”. Ankara: Center For Eurasian Studies, Mayıs 2017.
 

Makale / Kitap Bölümü (Seçilmiş) :

Tulun, Teoman Ertuğrul ve Selçuk, Kadir Ekin. "Seçimler ve Hayal Kırıklığı: Genç Siyasal Oluşumlar Bağlamında HAS Parti." Birikim, No: 267, (Temmuz 2011): s. 54-59.

 

Araştırma Projeleri :

Araştırma Görevlisi, Avrupa Birliği ve Siyasa ve Yönetişimde Dönüşüm: Üç Siyasa Alanında Türkiye Örneği, Proje Numarası: 109K443, TÜBITAK, Ankara, Haziran 2011-Mart 2013

 

Konferans Ve Çalıştay Sunumları :

1) “Turkey’s Stance on the State Building Process.” II. TUİÇ-AİBÜ International Relations Conference, Abant İzzet Baysal University, April 2010.

2)  “Belirsizlik - Türkiye ve Kapitalizm Çeşitleri”, 4’üncü ECPR Doktora Konferansı, Bremen Uluslararası Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Okulu, Bremen Üniversitesi, Temmuz 4-6, 2012.

  Hepsi 2018' İtibaren
Atıf 63 62
h-İndex 4 4
g-index 1 6
i10 İndex 0 0
Araştırma İlgi Puanı 20.4  

Görevler:

Hakemlikler: Journal of Territorial and Maritime Studies

                      Review of Armenian Studies

                      Ermeni Araştırmaları

                      Cogent Social Science

                      Cogent Humanities

                      Cappadocia Journal of Area Studies