Mehmet Oğuzhan TULUN
motulun@avim.org.tr
Kafkasya, Yapıcı Avrasyacılık, Din ve Siyaset İlişkisi, Türk-Ermeni İlişkileri

Makaleleri

Mehmet Oğuzhan Tulun lisans eğitimini McGill Üniversitesi (Montreal/Kanada) Sosyal Bilimler Fakültesi’nde siyaset bilimi (ana dal), uluslararası ilişkiler (yan dal) ve tarih (yan dal) üzerine yaparak 2008 yılında mezun oldu. 2012 yılında Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde Avrupa Birliği yüksek lisans programını tamamladı. Yüksek lisans tezini Baltık devletlerinin vatandaşlık politikalarının Avrupa Birliği çerçevesinde değerlendirilmesi üzerine yazdı. 2013 ile 2017 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Siyaset Bilimi Bölümünde doktora seviyesinde dersler aldı.

Tulun Ekim 2013 tarihinden bu yana AVİM bünyesinde analist olarak çalışmaktadır.