Hazel ÇAĞAN ELBİR
hcagan@avim.org.tr
Twitter
Linkedin
Academia
ORCID
Avrupa Birliği, Türkiye - ABD İlişkileri, Kafkasya, Propaganda Çalışmaları, Terörizm

Makaleleri

Hazel Çağan Elbir 2008 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 2012 yılında ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Yüksek Lisans derecesini aldı.

Yüksek lisans tezini Ermeni Terörü ve Türk Basını (1973-1984) üzerine yazan Çağan Elbir, 2006 yılında TBMM’de, 2007 yılında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM)’da ve Global Strateji Enstitüsü’nde staj yapmıştır. Yine 2007 yılında Avusturya’nın Graz şehrinde düzenlenen Model Avrupa Parlamentosu projesine katılmıştır. 2008 yılında Global Strateji Enstitüsü’nde dört ay süreyle Balkan Uzmanı olarak görev almıştır. Yüksek lisans yaparken 2011 yılında Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM)’de de staj yapan Çağan Elbir, Şubat 2012 tarihinden bu yana AVİM bünyesinde analist olarak çalışmaktadır. Hali hazırda Atılım Üniversitesi'nde Politik Ekonomi doktora programı öğrencisidir.

Çağan Elbir’in araştırma konuları arasında Avrupa Birliği, Türkiye - ABD İlişkileri, Kafkasya, propaganda çalışmaları, insanlığa karşı suçlar ve terörizm yer almaktadır.

Çağan Elbir hergün AVİM Günlük Bülten’in Avrupa bölümünü hazırlamaktadır.