İdari Personel
Ali Kenan ERBULAN
İdari İşler Sorumlusu


Bilgisayar


aerbulan@avim.org.tr
Hülya ÖNALP
AVİM Başkan Asistanı


Bilgisayar


honalp@avim.org.tr