İdari Personel
Hülya ÖNALP
AVİM Başkan Asistanı


Bilgisayar


honalp@avim.org.tr