YAZIM KURALLARI

YAZIM KURALLARI

UST / ICH’de yayınlanmaları için gönderilen çalışmalar hakem değerlendirmesine tabi tutulur. Bu çalışmaların başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yere sunulmamış olması gerekmektedir. Gönderilen çalışmaların, UST / ICH’nin belirttiği standartlara uygun ve anlaşılır bir dil ve üslupla kaleme alınmış olmaları beklenmektedir. Yayınlanması için UST / ICH’ye gönderilen çalışmaların, ulusal ve uluslararası etik kural ve standartlara uygun olması gerekmektedir. UST / ICH’ye yayınlanmaları için çalışmalarını gönderen yazarlar, bu kural ve standartlarla uyulmaması halinde doğacak tüm yasal ve diğer sorumlulukları üstlenmiş olacaklardır.

- Çalışmalar, Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Çalışmalar, Microsoft Word’de yazılmış olmalıdır.

- Çalışmalar, 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1,5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inç) yazılmalıdır. Makalenin sayfaları, 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

- Çalışmalarda, https://guides.library.uwa.edu.au/ld.php?content_id=43524175 adresindeki kılavuzda kuralları örneklerle açıklanmış olan Chicago (17-A) referans sistemi (Chicago Citation Style Notes and Bibliography System (17th A)) kullanılmalıdır.

- DergiPark üzerinden ve e-posta ile gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

    Ad ve soyad(lar)ı

    Yazar(lar) hakkında kısa akademik özgeçmiş

    Halihazırdaki akademik ünvan(lar)ı

    Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

    E-posta adres(ler)i

    Açık posta adres(ler)i, cep telefon numara(lar)sı ve faks numara(lar)sı

    Yazar(lar)a ait, https://orcid.org/ adresinden alınmış olan “ORCID” bilgisi

Yazar(lar)a ait bir(er) fotoğraf (orijinal, JPEG formatında) e-posta ile Drs. Teoman Ertuğrul Tulun'a ([email protected]) iletilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Makaleler:

- dipnotlar ve bibliyografyayı da kapsayacak şekilde 7000-9000 kelime arasında olmalıdır.

- Makalelerin, 150-200 kelime arasında değişen özleri ve 4-6 adet alfabetik sıraya göre yazılmış ve indeksleme için uygun anahtar kelimeleri olmalıdır (ideal şartlarda, anahtar kelimeler makalelerin başlıklarında geçmemelidir).

- Gönderilen makalelerde, öz ve anahtar kelimelerin İngilizceleri de yer almalıdır.

- Başlık ve alt başlıklar arasında açıkça anlaşılacak bir hiyerarşi olmalıdır.

- 40 kelimeden uzun alıntılar, metin içinde sağ ve sol kenar boşlukları metinden daha geniş olacak şekilde ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.

 

Kitap İncelemeleri:

UST /ICH’nin ilgi alanları dahilinde olan konularla ilgi yayınlanmış yeni eserler hakkında ve dipnotlar dahil 3000-4000 kelime uzunluğunda olmalıdır. Kitap incelemelerinin başlıkları olmalıdır.

 

Tahlili yapılan eser hakkındaki aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir

    Eserin yazarın(ların)ın veya editorü(leri)nün/nin ad ve soyad(lar)ı

    Eserin başlığı

    Yayın yılı

    Yayın yeri

    Yayınevi

    Sayfa sayısı

    Eserin dili

    ISBN numarası