Ceyda ACİCBE
[email protected]
Orta Asya, Kafkasya, Geniş Karadeniz Bölgesi

Makaleleri

Ceyda Acicbe 2017 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından mezun olduğu yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü tezli yüksek lisans programına başladı. Yüksek lisans yaparken 2018-2019 öğretim yılı boyunca YÖK tarafından desteklenen Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı kapsamında Kiev Taras Şevçenko Milli Üniversitesi’nde (Ukrayna) lisans ve yüksek lisans seviyesinde dersler aldı. Bu süre zarfında aldığı derslerin yanında iki farklı projede araştırmacı olarak görev aldı.

Acicbe AVİM’e 2019 Eylül ayında katılmıştır.