Turgut Kerem TUNCEL
tuncel@avim.org.tr
Avrasya, Kafkasya, Geniş Karadeniz Bölgesi, Türk-Ermeni Çalışmaları

Makaleleri

Dr. Turgut Kerem Tuncel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji (ana dal) ve Sosyoloji (yan dal) bölümlerinden 2001 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans derecesini 2002 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden alan Dr. Tuncel, 2014 yılında Università degli Studi di Trento Sosyoloji ve Sosyal Araştırmalar Doktora Programın’dan doktora derecisini kazanmıştır. Dr. Tuncel, doktora çalışmaları esnasında, University of Michigan, Ann Arbor bünyesindeki Ermeni Çalışmaları Programı’nda misafir araştırmacı olarak akademik çalışmalarını sürdürmüştür.

2001-2009 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümlerinde araştırma görevlisi olarak çalışan Dr. Tuncel, Ocak 2015 tarihinden bu yana AVİM bünyesinde görev yapmaktadır. Bu tarihten bu yana, Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History Dergisi’nin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü de yürütmektedir.  

Dr. Tuncel, Armenian Diaspora: Diaspora, State and the Imagination of the Republic of Armenia (Ankara, Terazi, 2014) başlıklı kitabın yazarıdır. Review of Armenian Studies ve Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History dergilerinde yayınlanmış akademik makaleleri bulunmaktadır. Çeşitli Türk ve yabancı yayın organlarında Avrasya, Geniş Karadeniz Bölgesi ve Kafkasya’daki güncel politik gelişmeler üzerine değerlendirme yazıları yayınlanmaktadır.

 

İlgili çalışmalarından örnekler

Kitap
Armenian Diaspora: Diaspora, State and the Imagination of the Republic of Armenia. Ankara, Terazi Publishing; 2014.

 

Makale / Kitap Bölümü (Seçilmiş)

• A Look at the Perinçek v. Switzerland Case: Examination of a Lawsuit to Understand the Current State of the Armenian-Turkish Dispute and Prospective Developments. Review of Armenian Studies, vol. 31, pp. 293-224; 2015.

• A Review of the Social Memory Literature: Schools, Approaches and Debates. Uluslararası Suçlar ve Tarih/International Crimes and History, vol. 15, pp. 77-124; 2014.

 

Kitap İncelemesi

Great Catastrophe: Armenians and Turks in the Shadow of Genocide (by Thomas de Waal). Review of Armenian Studies, vol. 30, pp. 187-197; 2014.