Türk-Ermeni İlişkileri Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2023 - Fatma Jale Gül ÇORUK, Doğanay ERYILMAZ, Birsen KARACA, Turgut Kerem TUNCEL, Tutku DİLAVER, Hazel ÇAĞAN ELBİR, Ercan Cihan ULUPINAR, Hülya ERASLAN, Güzin ÇAYKIRAN

Türk-Ermeni İlişkileri Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2023

Author : Fatma Jale Gül ÇORUK, Doğanay ERYILMAZ, Birsen KARACA, Turgut Kerem TUNCEL, Tutku DİLAVER, Hazel ÇAĞAN ELBİR, Ercan Cihan ULUPINAR, Hülya ERASLAN, Güzin ÇAYKIRAN
Year : 2024
Language : Turkish
ISBN : 978-625-94066-2-6
Price : 120.00 TL

Download PDF

Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), 2016 yılından bu yana “Ermeni Konferansları” başlığı ile düzenlediği konferanslar dizisinde TürkiyeErmenistan ilişkileri, 1915 Olaylarıyla ilgili Türk-Ermeni uyuşmazlığı ve bu bağlamdaki Ermeni iddialarını çok boyutlu yönleriyle ele alan akademisyen, araştırmacı-yazar ve diplomatların çalışmalarına yer vermektedir. AVİM kurucusu ve Onursal Başkanı Emekli Büyükelçi Ömer Engin Lütem’in 6 Ocak 2018’de vefat etmesinin ardından, onun anısına “Ömer Engin Lütem Konferansları” ismiyle devam eden bu konferans serisi, 2023 yılında 8 konferansla sürdürülmüştür. “Türk Ermeni İlişkileri Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2023” başlıklı bu kitapta, 2023 yılında düzenlenen konferanslarda sunulan bildirilerin makaleleri yer almaktadır.