TÜRKİYE-UKRAYNA NÜKLEER EĞİTİM İŞBİRLİĞİ ÇALIŞTAYI
Blog No : 2017 / 18
01.03.2017
8 dk okuma

Türkiye-Ukrayna Nükleer Eğitim İşbirliği Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü ve Ukrayna Büyükelçiliği ile birlikte düzenlenen Türkiye-Ukrayna Nükleer Eğitim İşbirliği Çalıştayı  20-21 Şubat 2017 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün 100. Yıl Salonu’nda başarı ile tamamlanmıştır. Çalıştay, Ukrayna ve Türkiye’deki üniversiteler, araştırma enstitüleri ve eğitim merkezleri arasındaki işbirliğini geliştirmek, her iki ülkenin temsilcilerini bir araya getirmek ve eğitim işbirliği konusunda karşılıklı görüşlerin tartışıldığı uygun bir platform oluşturmak amacı ile gerçekleştirilmiştir ve çok geniş bir katılım olmuştur.  Ankara’da bulunan Büyük-elçiliklerin temsilcileri, üniversitelerde görevli çok sayıda bilim insanı ve öğrencilerle birlikte toplam 168 kişi katılmıştır.

Katılımcı Kurum ve Kuruluşlar; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, TAEK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler.

Açılış Konuşmaları:

1 – Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Sayın Prof. Dr. Niyazi Meriç,

2 – Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Erkan İbiş ve

3 – Ukrayna Ankara Büyükelçisi Sayın H. E. Andrii Sybiha

Çalıştay açılış konuşmasında, Enstitü Müdürü  Sayın Prof. Dr. Niyazi Meriç, Nükleer alanda bir ilk olan Ukrayna-Türkiye Yüksek Öğretim Kurumları arasında ikili işbirliğine dayalı eğitim ve araştırma faaliyetlerini başlatmak için yapılan girişimleri  açıklayarak, her iki taraf için uzun dönemdeki kazanımlarına dikkat çekmiştir.  Rektör Sayın Prof. Dr. Erkan İBİŞ, enerjinin önemini ve birlikte yapılacak yüksek öğretim etkinliklerinin bilime sağlayacağı katkıları vurgulamıştır. Sayın Büyükelçi  Andrii Sybiha  ise, Bölgesel ve İki Ülke arasındaki işbirliğinin komşuluk bağlarını geliştireceğini ve gönülden bağlılığı artıracağını ve yeni işbirliklerine kapı açacağını vurgulamıştır.

Çalıştayın birinci gün bilimsel etkinlikleri:

Çalıştayın birinci günü Ukrayna’dan gelen bilim insanları sunumlarını yapmıştır.

-İlk olarak Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Özel Elçisi Sayın H. E. Dr. Sergiy Korsunsky Ukrayna’nın nükleer enerji alanındaki deneyimlerini değerlendirmiştir.

Daha sonra sırasıyla, Ukrayna’nın üç farklı Üniversitesi’nden katılım sağlayan davetli bilim insanları nükleer alandaki eğitim ve araştırma faaliyetleri hakkında bilgi vererek ülkemizdeki üniversitelerle her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade etmişlerdir. Bunlar;

Odessa Politeknik Üniversitesi,
Kiev Politeknik Enstitüsü,
Kiev Ulusal T. Shevchenko Üniversitesi

Diğer  bir oturumda ise, Ukrayna Energoatom şirketine bağlı olan Zaporizhya Nükleer Güç Santrali Eğitim Merkezi’nden katılan uzman  Sayın Oleh Rogojnikov, yabancı uzmanlar için mevcut olan uluslararası programlar ve düzenlenen yaz okulları hakkında bilgi vermiştir.

Çalıştayın ikinci gün bilimsel etkinlikleri:

Sabah oturumunda Ukrayna’dan gelen konuşmacılar;

Ulusal Nükleer Güç Santralları konusundaki deneyimleri ile nükleer kazaları bir daha olmaması için kaza analizleri ve sonuçlarının hafifletilmesine yönelik Çerbobil tecrübelerini de açıklayarak geniş anlamda nükleer güvenlik ve nükleer emniyet konularına bakış açılarını ortaya koymuşlardır.
Radyolojik kazalarda acil durum planlarının devreye alınması için Ukrayna ve Doğu Avrupa Ülkelerinin dahil olduğu erken uyarı sistemi (RODOS) hakkında bilgi paylaşılmıştır.
Japonya Fukushima Üniversitesi’nde araştırmacı ve öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Mark Zheleznyak Çernobil ve Fukushima kazalarından çıkarılan dersler üzerinde bir konuşma yapmıştır. Çernobil ve Fukuşima civarı bölglerde, su, toprak, bitki, gıda örneklerinden ölçümleme yaparak iki farklı kazanın  radyoaktif kirlenme haritalarını oluşturduklarını açıklamıştır.
Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü’ öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Haluk Yücel ise ülkemizdeki nükleer emniyet ve nükleer güvence denetimine ilişkin genel bir durum değerlendirmesinde bulunmuştur. Nükleer emniyet kültürü oluşturmanın önemini vurgulayarak, nükleer enerjiye geçiş sürecinde mevcut nükleer emniyet rejimini güçlendirecek her türlü yasal ve donanımsal alt yapının geliştirilmesinde görev alan Kurum ve Kuruluşların daha yakın işbirliği içinde çalışmasını ve bu alanda insan gücü yetiştirilmesi için Ankara Üniversitesi olarak rol üstlendiğimizi belirtmiştir
Nükleer güvenlik alanlarında yasal temellerin ve denetim organlarının oluşturulması sürecinde görev alan ve söz konusu alanlarda acil durumların yönetiminde anahtar rol oynayan Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği temsilcilerinin katılımı ile ilgili konularda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulmuştur.

Öğlenden sonraki oturumda ise, Ülkemizde lisans ve lisansüstü düzeyde verilen nükleer fizik eğitimi ve ulaşılması istenilen hedefler üzerine tartışılmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Mühendislik Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Ayhan Yılmazer, Türkiye’deki Nükleer Mühendislik eğitimi ve halihâzırda mezunlarının hangi alanlarda çalıştığını, fiziksel kapasitelerini ve Uluslararası işbirliklerini açıklamıştır.
Akdeniz Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. İsmail Boztosun, bir parçacık hızlandırıcısı kullanarak yapılabilecek işleri ve özellikle bazı fotonükleer tepkimeleri gerçekleştirerek nükleer fiziğe yaptıkları bilimsel katkıları ve bu yolla sağladıkları katma değeri açıklamıştır. Ayrıca Türkiye’de nükleer konulardaki araştırmaları doğrudan desteklenmesinin önemini vurgulamıştır.
Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Sayın Prof. Dr. Niyazi Meriç, Ülkemizdeki nükleer fizik eğitimi üzerine yaptığı sunumda, güncel istatistiksel verilere nükleer ile ilgili Kurumlar ve  Üniversitelerde çalışan öğretim üyesi ve öğretim elemanı ile bunların bilimsel çıktıları (makale, proje, vb.) esas alınarak bir durum tespitini paylaşmıştır. Ayrıca ülkemizde kurulması planlanan nükleer güç santrallerin (NGS) işletimi sırasında reaktörün bir ünitesi için çeşitli disiplinlerde eğitim almış en az bin kişiye ihtiyaç olacağı öngörüsüyle, insan gücünün yetiştirilmesinin önemini, aciliyetini ve bu konudaki Üniversitelere büyük görevler düştüğünü vurgulamıştır.
Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü’nden Sayın Doç. Dr. Müslim Murat Saç, Enstitüdeki mevcut akademik kadrolarını, araştırma alanlarını, projelerini ve eğitim programlarını özetlemiştir.
Sinop Üniversitesi  Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tuncay Bayram ise Nükleer Mühendislik eğitim programlarına yeni başladıklarını, Sinop’a kurulacak NGS  nedeniyle öğrencilerin cazibe merkezi olacaklarını, ancak fiziki altyapılarının ve akademik kadrolarının ise yetersiz olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte teorik düzeyde gerçekleştirdikleri araştırma faaliyetleri hakkında bilgi vermişlerdir.

Sonuç olarak;

Ülkemizde nükleer teknolojinin geliştirilmesi ve gerekli insan kaynaklarının yetiştirilmesi için geleceğe yönelik olarak plan yapan Devlet Kurumlarının, Üniversiteler ile sürekli olarak işbirliği içinde olmasının gerekliliği vurgulanmıştır.  Ayrıca, ülkemizde nükleer farkındalık ve nükleer kültür oluşturulması amacıyla nükleer enerji ve radyasyon konusunda ilk etapta eğiticilerin ve sonra öğrencilerin, daha sonra bölge halkının projeler çerçevesinde bilinçlendirilmesinin önemine değinilmiştir.

Türkiye-Ukrayna Eğitim İşbirliği başlıklı Çalıştaya davetli olarak katılan 11 kişilik Ukraynalı bilim insanı,  Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen uzmanlar ve bilim insanları Üniversitelerde halen yürütülen nükleer eğitim programları üzerine konuşmalar ve yorumlar yapmışlardır. Nükleer santrallerle ilgili Ukrayna’nın geçmiş deneyimleri paylaşılmış, yapılabilecek ortak çalışma önerilerinden bahsedilmiş, güvenlik unsurları, güvenlik ve emniyet kültürü ve  diğer yapılabilecek çalışmalara değinilmiştir. Türkiye’de kurulması planlanan nükleer santrallerde çalışabilecek çeşitli disiplinlerden uzman personelin yetiştirilmesi  için Ukrayna Üniversiteleri ve Kurumları ile eğitim alanında işbirliğinin kurulmasının önemi tartışılmıştır. Ankara Üniversitesi ve Ukrayna’daki Üniversiteler ile yüksek lisans düzeyinde ortak çift diploma programı yapılabileceği noktasında ortak niyet oluşmuştur. Ayrıca Erasmus  Programı ile Üniversiteler arası öğrenci hareketliliğinin sağlanabileceği sonucuna varılmıştır.

Fotoğraf: http://meetings-nbe.ankara.edu.tr 

Ankara Üniversitesi

Nükleer Bilimler Enstitüsü


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.