ERMENİ İDDİALARI NE KADAR DOĞRU?
Blog No : 2012 / 32
20.11.2012
4 dk okuma

Bu konuda konuşanların çok büyük bir çoğunluğunun, ahkâm kestiklerini, kafadan atma konuştuklarını, bilgilerinin kahvehane sohbetinden öteye bilgiler olmadığını hemen anlıyorsunuz bu kitapları okuduktan sonra. Arkadaşımın adı Şükrü Server Aya. İlk kitabının adı ise "The Genocide of Truth". Birebir Türkçe çevirisi ile kitabın adı "Gerçeğin Soykırımı." Bana göre ise çevirisi "Gerçeğin Katli."İkinci cildin adı ise "The Genocide of Truth Continues", bana göre Türkçesi 'Gerçeğin Katli'nin devamı. Üçüncü kitabının adı "Soykırım tacirleri ve Gerçekler". 500 sayfa ve birinci kitabın Türkçesi. ( Acaba Gerçeği kim katlediyor? HYETERT) Türkiye'de yaşayan bir arkadaşım var. 1915 Ermeni Tehciri ve yalana dayalı Ermeni iddiaları konusunda tam bir uzman. Karşısında hiç kimse duramıyor. Ermeni yalanlarını bir bir ortaya koyan 3 ciltlik İngilizce-Türkçe muhteşem bir eser çıkardı. İçindekiler de hep yabancı yazar ve devletlere ait dokümanlar. Batı dünyasındaki mevcut saygın kütüphaneleri, devlet arşivlerini ve müzeleri bıkmadan usanmadan taramış. Buralarda mevcut bu konu hakkında yazılmış olan neredeyse tüm kitapları, makaleleri ve Ermenilerin ortaya attığı belgeleri gözden geçirerek yıllarca süren bu zor ve yorucu çalışmalardan sonra Ermeni iddialarını çürüten, yalanlarını ortaya çıkaran çok sayıda bilgi ve belge toplamayı başarmış. ABD Kongresinin o yıllarda yaptığı araştırma, aldıkları karar, T.C Hükümetinin 1939 yılında ödediği tazminat, bir daha bu konuda tazminat talep edilemeyeceğine dair anlaşma vs. hepsi bu muhteşem araştırmanın içinde. Lozan'da taraf olarak yer alamayan ABD ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı anlaşma, ABD vatandaşı Ermeniler ile ilgili o dönemde masaya konan borç ve alacakların taksit taksit ödenerek tasfiye edildiği, "Soykırım Tacirleri ve Gerçekler" adlı kitabın 440. sayfasında açık ve net olarak mevcut. Resmi belgelere dayalı olarak okuyucuya ve sahte talepkarlara sunulmuş ama ne yazık ki okuyanı çok az. Bu konuda konuşanların çok büyük bir çoğunluğunun, ahkâm kestiklerini, kafadan atma konuştuklarını, bilgilerinin kahvehane sohbetinden öteye bilgiler olmadığını hemen anlıyorsunuz bu kitapları okuduktan sonra. Arkadaşımın adı Şükrü Server Aya. İlk kitabının adı ise "The Genocide of Truth". Birebir Türkçe çevirisi ile kitabın adı "Gerçeğin Soykırımı." Bana göre ise çevirisi "Gerçeğin Katli." İkinci cildin adı ise "The Genocide of Truth Continues", bana göre Türkçesi 'Gerçeğin Katli'nin devamı. Üçüncü kitabının adı "Soykırım tacirleri ve Gerçekler". 500 sayfa ve birinci kitabın Türkçesi. Son kitabı da Türkçe ve İngilizce, yanında hediyesi bir de DVD var. DVD'yi görsel olarak seyredince zaten olayın parasal menfaat uğruna bir takım Ermeni kuruluşlar tarafından nasıl sahtekarlıkla içeriğinin ve boyutlarının değiştirildiğini çok iyi anlıyorsunuz. Ermeni iddialarının doğru olup olmadığını anlamak ve 1915 yılında nelerin olduğunun ve yaşandığının yabancı basın ve araştırmacılar tarafından nasıl gözlemlendiğini ve resmi dokümanlarda nelerin yer aldığını öğrenmek istiyorsanız bu kitapları mutlaka okumalısınız. O vakit Ermenilerin, özellikle de Ermeni Diaspora'sının yani Ermenistan dışında yaşayan Ermenilerin bu safsatayı nasıl ve niçin yarattıklarını, bu uyduruk iddiadan nasıl para kazandıklarını ve niçin bu iddiayı canlı tutup devam ettirmek istediklerini çok iyi anlayacaksınız. İşin İlginç yanı, Şükrü ağabeyin kitaplarında yayınladığı yabancı arşiv belgelerine hiçbir Ermeni kuruluşunun veya da bunu "soykırım olarak pazarlamaya çalışan" propagandacıların itiraz edemeyişleri veya da edememeleri. Kitaptaki belgelerin hepsi orijinal ve yabancı kaynaklı. Hepsi doğru ve hepsi de ilgili devletlerin resmi arşivlerinde mevcut. Yalanlamaya kimse cesaret edemiyor. İşin ilginç yanı, Şükrü ağabeyin elde etmeyi başardığı resmi belgelerin ve dokümanların büyük bir kısmının Türk Ermenilerinden, kendilerini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabul eden, "Ben Ermeni kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım" diyen kişilerden gelmiş olması. Fırsat bulduğunuzda bu kitapları okumanızı tavsiye ederim. Eminim ki, Ermeni iddiaları kafanızda bambaşka bir şekil alacak, kitaplar bittikten sonra. Organize bir şekilde bir yalanın, geniş kitlelere nasıl gerçek diye yutturulabileceğini çok iyi göreceksiniz. Prof. Dr. Ata ATUN ata.atun@politikadergisi.com http://www.politikadergisi.com/makale/ermeni-iddialari-ne-kadar-dogru


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.