Selim SEÇKİN
[email protected]
Asya-Pasifik, Uluslararası Hukuk

Makaleleri

Selim Seçkin, 2016 yılında İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından 2017 yılında Ankara Üniversitesi Özel Hukuk Bölümü’nde tezli yüksek lisans programına başlamış olup, yüksek lisans tez çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca, 2017 yılından bu yana Ankara Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
Lisans öğrenimi sırasında çeşitli hukuk bürolarında stajyer olarak çalışmıştır. Temmuz 2015’te T.C. Paris Büyükelçiliği’nde yaz stajını tamamlamıştır. Ağustos 2019'da Misafir Araştırmacı olarak AVİM'e katılmıştır.