Tutku DİLAVER
tdilaver@avim.org.tr
Avrupa Birliği-Güney Kafkasya İlişkileri,Kafkasya'da Çatışma Alanları, Türk-Ermeni Çalışmaları

Makaleleri

Tutku Dilaver, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 2015 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezinde (ATAUM) Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler programında yüksek lisans seviyesinde, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri, AB hukuku ve AB tarihi üzerine dersler almıştır. 2020 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalına bağlı Kafkasya Çalışmaları Programında tezli yüksek lisansını tamamlamıştır. Dilaver, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler A.B.D'da doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Lisans öğrenimi sırasında Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales (AIESEC) öğrenci topluluğunda gönüllü katılımcı olarak bulunmuştur. 2016 yılında, Avrupa Birliği projeleri ile ilgili özel bir firmada Proje Asistanı olarak çalışmıştır. 2017 Ağustos ayında Avrasya İncelemeleri Merkezinde (AVİM) başladığı 6 aylık uygulamalı eğitim programını tamamlamış, Misafir Araştırmacı olarak AVİM’e katılmıştır. 2019 Ağustos ayından itibaren Analist olarak AVİM'de çalışmaktadır.