Raporlar - Konferans Kitapları
AVİM 2016 ANNUAL Report
Tarih : 2016
Dil : İngilizce
Rapor/Konferans Kitabı : Rapor
PDF İndir

AVİM 2016 Yıllık Rapor
Tarih : 2016
Dil : Türkçe
Rapor/Konferans Kitabı : Rapor
PDF İndir

MONGOLIA ON THE EVE OF THE 11TH ASIA-EUROPE MEETING (ASEM) & TURKISH-MONGOLIAN RELATIONS
Tarih : January 2016
Dil : İngilizce
Rapor/Konferans Kitabı : Konferans Kitabı
PDF İndir

As the name suggests, the Center for Eurasian Studies (AVİM) is a think-tank that focuses on the newly emerging concept of Eurasia, a region which stretches from the Atlantic to the Pacific. It is significant to underline that our understanding of ‘Eurasia’ is not synonymous with the one espoused by the President of the Russian Federation. As you may well know, from Russia’s point of view, its “Eurasian Union” encompasses the Post-Soviet Republics; Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Belarus as well as Ukraine. In this sense, our understanding of Eurasia diverges from that of Russia. 

11. ASYA - AVRUPA ZİRVESİ ÖNCESİ MOĞOLİSTAN’DAKİ GÜNCEL DURUM, MOĞOLİSTAN’IN BÖLGESEL POTANSİYELİ VE TÜRK-MOĞOL İLİŞKİLERİ
Tarih : Ocak 2016
Dil : Türkçe
Rapor/Konferans Kitabı : Konferans Kitabı
PDF İndir

Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), adından da anlaşılacağı gibi, Avrasya kavramını irdeleyen bir düşünce kuruluşudur. Günümüzde gelişmekte olan bir olguyu, Atlantik’ten Pasifik’e Avrasya bütünlüğünü gündeme getirmekteyiz. Aynı söylem kullanıldığı cihetle, bir kavram karışıklığına neden olmamak bakımından, “Avrasya” Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in öncülüğünü yaptığı “Avrasya Birliği” anlamına gelmemektedir. Bildiğiniz gibi, Rusya’nın dış politikasını oluşturmaya çalıştığı “Avrasya Birliği” eski Sovyetler Birliği coğrafyasındaki devletleri yeni bir oluşum altında toplamak kurgusunu çağrıştırmaktadır. Bu anlamıyla Avrasya Birliği Tacikistan’dan, Kırgızistan’a Kazakistan’dan Belarus’a, hatta Ukrayna’ya kadar uzanan bir kavramdır. AVİM’in gündeme taşıdığı ‘Avrasya’ kavramı bundan farklıdır. AVİM günümüz jeopolitiğinin değişmekte olduğunu, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Asya’nın yükselen bir gücü olduğunu vurgulamaktadır. Günümüzde Çin Halk Cumhuriyeti ekonomik alanda, alış gücüne göre, gayri safi milli hasılası dünyada birinci, nominal olarak da ikinci ekonomi konumuna yükselmiştir. 

PROJECTIONS FOR THE FUTURE OF TURKISH-ARMENIAN RELATIONS: PROCEEDINGS OF THE MEETING ORGANIZED BY AVİM ON 16 DECEMBER 2015
Tarih : Aralık 2015
Dil : İngilizce
Rapor/Konferans Kitabı : Konferans Kitabı
PDF İndir

On 16 December 2015, AVİM (Center for Eurasian Studies) in collaboration with Konrad Adenauer Stiftung, organized a symposium titled “Projections for the Future of the Turkish-Armenian Relations”.

Most, if not all of the meetings on this critical subject reflect only a one-sided Turkish or Armenian interpretations of the Turkish-Armenian controversy with select audiences and participants. These meetings lack challenging exchange of ideas, since they are in essence monologues of like-minded people instead of dialogues involving people of differing opinions. As a consequence, such meetings fail to contribute to mutual understanding of a common historical past and to serve reconciliation of differences...

AVİM 2015 YILLIK RAPOR
Tarih : Şubat 2016
Dil : Türkçe
Rapor/Konferans Kitabı : Rapor
PDF İndir

AVİM 2015 Yıllık Raporu çıktı.

AVİM 2015 ANNUAL REPORT
Tarih : Şubat 2016
Dil : İngilizce
Rapor/Konferans Kitabı : Rapor
PDF İndir

AVİM 2015 Annual Report is released.

“CYPRUS V. TURKEY” KARARI: AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN ULUSLARARASI HUKUK VE ULUSLARARASI UYUŞMAZLIK SINAVI
Yazar : Deniz AKÇAY
Tarih : Şubat 2016
Dil : Türkçe
Rapor/Konferans Kitabı : Rapor
PDF İndir

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 12 Mayıs 2014 tarihli “Cyprus v. Turkey” kararı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Temmuz 1974’deki Kıbrıs Barış Harekatı’ndan başlayarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) denetim mekanizması çerçevesinde Türkiye aleyhine yönelttiği devlet (requête interétatique/interstate application) başvurularının dördüncü ve sonuncusunun esasına (merits/fond) ilişkin 10 Mayıs 2001 tarihli kararının tazminat sürecini sonuçlandırmıştır.

SECURITY AND STABILITY CONCERNS IN THE SOUTH CAUCASUS
Tarih : Haziran 2015
Dil : İngilizce
Rapor/Konferans Kitabı : Konferans Kitabı
PDF İndir

AVİM 12 Haziran 2015 tarihinde NATO Public Diplomacy sponsorluğunda Security and Stability Concerns in South Caucasus (Güney Kafkasya’da Güvenlik ve İstikrara Dair Kaygılar) başlıklı bir konferans gerçekleştirmiştir. İki oturumdan oluşan konferansta katılımcılar Güney Kafkasya’daki ülkelerin güvenlik algıları ve dış politikaları ve Ukrayna Krizinin Güney Kafkasya üzerindeki etkileri hakkındaki görüşlerini dinleyicilerle paylaşmışlardır. Konferansta yapılan konuşmalar Security and Stability Concerns in the South Caucasus (Güney Kafkasya’da Güvenlik ve İstikrara Dair Kaygılar) başlıklı konferans kitabında derlenmiştir

20. YÜZYIL BAŞINDA SÖMÜRGELEŞTİRİLMİŞ AFRİKA’DA TOPLU KATLİAM POLİTİKALARI: NAMİBYA’DAKİ SOYKIRIM VE ÇIKARILAN DERSLER
Tarih : Mayıs 2015
Dil : Türkçe
Rapor/Konferans Kitabı : Konferans Kitabı
PDF İndir

Halen Namibya Kamu Yönetimi Enstitüsü’nün direktörü olan  Joseph B. Diescho, Mayıs 2015’te Ankara ve İstanbul’daki çeşitli kuruluşlarla görüşmeler yapmak üzere Türkiye’de bulunduğu süre zarfında, 12 Mayıs 2015 tarihinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ve 13 Mayıs 2015’te AVİM’de konferanslar vermitir. Bu toplantılarda Prof. Diescho, Avrupa sömürgeciliğinin Afrika üzerindeki etkileri ve halen süren insani ve ekonomik sonuçları hakkındaki düşüncelerini paylaşmıştır. Bunun yanında, Almanların yirminci yüzyıl başlarında Namibya’daki Herero ve Nama halklarına karşı gerçekleştirdiği ve bazı akademisyenlerin soykırım olarak nitelendirdiği katliamlar hakkında görüşlerini ifade ederken, hukuken tanımlanmış olan soykırımın özgül unsurları hakkında da dinleyicilere bilgi vermiştir. 

POLICY OF MASS KILLINGS IN THE EARLY 20TH CENTURY IN COLONIAL AFRICA: THE CASE OF GENOCIDE IN NAMIBIA AND THE LESSONS LEARNED
Tarih : Mayıs 2015
Dil : İngilizce
Rapor/Konferans Kitabı : Konferans Kitabı
PDF İndir

In May 2015, Professor Joseph B. Diescho, currently the Executive Director of the Namibia Institute of Public Administration and Management visited Turkey to meet with different institutions in Ankara and Istanbul. In this timeframe, Prof. Diescho delivered lectures at the Department of International Relations in Middle East Technical University on 12 May 2015, and at AVİM on 13 May 2015. In these lectures, Prof. Diescho conveyed his opinions on the humanitarian and economic consequences of the European colonization of Africa, which is still relevant up to this day. Prof. Diescho also expressed his views on the mass killings, which some scholars argue amounted to genocide, perpetrated by Germany against the Herero and Nama peoples in Namibia in the early 20th century. Within this framework, Prof. Diescho also reflected on the legal specifications of genocide.

PROSPECTS FOR TURKISH-ARMENIAN RELATIONS
Tarih : Nisan 2015
Dil : İngilizce
Rapor/Konferans Kitabı : Konferans Kitabı
PDF İndir

AVİM, 30 Nisan 2015’de Prospects for the Turkish-Armenian Relations (Türk-Ermeni İlişkileri için Olasılıklar) başlıklı bir sempozyum gerçekleştirmiştir. Türk, Azeri, Amerikalı ve İsrailli on akademisyen ve yazarın tebliğ sunduğu ve kordiplomatiğin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerin dinleyiciler arasında yer aldığı sempozyum, Türk-Ermeni ihtilafı bağlamında Türkiye ve Dünya’da şekillenmeye başlayan yeni algı ve anlayışları yansıtan bir etkinlik olmuştur. Toplantıda yapılan konuşmalar Prospects for Turkish-Armenian Relations (TürkErmeni İlişkileri için Olasılıklar) başlıklı konferans kitabında derlenmiş ve Türk-Ermeni ihtilafının çözümüne katkıda bulunma amacıyla yayınlanmıştır. 

TÜRK KONSEYİ VE BÖLGEDEKİ GELİŞMELER IŞIĞINDA AVRASYA’DA İŞBİRLİĞİ
Tarih : Şubat 2015
Dil : Türkçe
Rapor/Konferans Kitabı : Konferans Kitabı
PDF İndir

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi / Keneşi), 2009 yılında Nahcivan’da gerçekleştirilen Türkçe Konuşan Devletler Devlet Başkanları Zirvesi’nde imzalanan Nahcivan Anlaşması ile Türk Dili konuşan devletler arasında kapsamlı işbirliğini teşvik etmek amacı ile kurulmuştur. Konsey’in kurucu ve mevcut üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’dir. Bu konferans kitabı, 24 Şubat 2015 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Türk Konseyi toplantısında yapılan konuşmaların bir derlemesidir.

TURKIC COUNCIL AND COOPERATION IN EURASIA IN THE LIGHT OF DEVELOPMENTS ACROSS THE REGION
Tarih : Şubat 2015
Dil : İngilizce
Rapor/Konferans Kitabı : Konferans Kitabı
PDF İndir

The Cooperation Council of the Turkic Speaking States (Turkic Council) was established by the Nakhchivan Agreement signed at the Turkic Summit of Heads of States held in Nakchivan in 2009 with the overarching aim to promote comprehensive cooperation among Turkic Speaking States. The founding and current members of the Turkic Council are Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Turkey. The conference is composed of the speeches delivered at the Turkic Council meeting in Ankara on 24 February 2015.

28 OCAK AİHM PERİNÇEK - İSVİÇRE DURUŞMASININ IŞIĞINDA TÜRK-ERMENİ SORUNU
Tarih : Şubat 2015
Dil : Türkçe
Rapor/Konferans Kitabı : Konferans Kitabı
PDF İndir

Tarafları Doğu Perinçek ve İsviçre olan, Türkiye, Ermenistan ve Fransa’nın da mü- dahil olduğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) görülen dava 15 Ekim 2015’de AİHM Büyük Daire’nin verdiği karar ile kesin bir sonuca ulaşmıştır. Bu nihai karar, 1915 olaylarının soykırım olarak karakterize edilmesinin reddinin nefret suçu veya ırkçı ayrımcılık olarak eylemler olarak nitelendirilemeyeceğini ve bu nedenle yasaklanamayacağını belirlemiştir. AİHM Büyük Daire’nin bu kararı soykırım iddiaları üzerinden şekillenen Türk-Ermeni ihtilafı bağlamında önemli bir aşamadır. Bunun yanında, dava sürecinin analizi bu ihtilafın günümüzde aldığı niteliğin anlaşılması açısından önem teşkil etmektedir. AVİM, davanın AİHM Büyük Daire’de görüldüğü 28 Ocak 2015’i takiben 3 Şubat 2015 tarihinde Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sadi Çaycı, AVİM Başkanı E. Büyükelçi Alev Kılıç ve Araştırmacı Şükrü Server Aya’nın konuşmacı olduğu ve 28 Ocak 2015’de gerçekleştirilen duruşmanın değerlendirildiği bir toplantı düzenlemiştir.

TAYVAN – ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLİŞKİLERİNDE SOSYOLOJİK DÖNÜŞÜM
Tarih : Aralık 2014
Dil : Türkçe
Rapor/Konferans Kitabı : Konferans Kitabı
PDF İndir

Tayvan Ulusal Chengchi Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı Profesör Jenn Hwan Wang kısa süreli bir araştırma projesi kapsamında Aralık 2014’de Ankara’da bulunmuş ve bu süre zarfında AVİM’de misafir araştırmacı olmuştur. Prof. Wang, Türkiye’de bulunduğu dönemde çeşitli üniversite ve kurumlarda konferanslar vermiştir. Prof. Wang’ın bu konferanslarda değindiği konular Tayvan-Çin Halk Cumhuriyeti İlişkilerinde Sosyolojik Dönüşüm / The Sociological Turn of Taiwan China Relations başlığıyla AVİM tarafından bir rapor olarak yayınlanmıştır. Tayvan-Çin Halk Cumhuriyeti İlişkilerinde Sosyolojik Dönüşüm / The Sociological Turn of Taiwan-China Relations başlıklı rapor, Tayvan’ın iç siyaseti, ekonomik durumu, ülkedeki sosyo-politik gelişmeler, Çin Halk Cumhuriyeti-Tayvan ilişkileri ve bu ilişkilerin geleceği gibi konularda genel bir çerçeve çizen aydınlatıcı bir kılavuzdur. 

THE ‘SOCIOLOGICAL TURN’ OF TAIWAN-CHINA RELATIONS
Tarih : Aralık 2014
Dil : İngilizce
Rapor/Konferans Kitabı : Konferans Kitabı
PDF İndir

Professor Jenn Hwan Wang, vice rector at the National Cheng-Chi University, paid a visit to AVİM as a visiting researcher in December 2014 during his visit to Ankara as part of a research project. During his stay in Turkey, Prof. Wang delivered a number of lectures in various universities and organisations which have been compiled into a report titled The Sociological Turn of Taiwan-China Relations / Tayvan-Çin Halk Cumhuriyeti İlişkilerinde Sosyolojik Dönüşüm and published by AVİM. The report titled The Sociological Turn of Taiwan-China Relations / Tayvan-Çin Halk Cumhuriyeti İlişkilerinde Sosyolojik Dönüşüm makes a general assessment of the internal politics of Taiwan, its economic state, recent socio-political developments in the country, and PRC-Taiwan relations and its future. 

REGIONAL COOPERATION POSSIBILITIES AND PROSPECTS FOR THE FUTURE IN THE CAUCASUS
Tarih : Aralık 2014
Dil : İngilizce
Rapor/Konferans Kitabı : Konferans Kitabı
PDF İndir

9 Aralık 2014 tarihinde AVİM, Konrad Adenauer Stiftung (KAS) işbirliği ile Güney Kafkasya’daki güncel politik durumu ve geleceğe dair fırsatların değerlendirildiği Regional Cooperation Possibilities and Prospects for the Future in the Caucasus (Bölgesel İşbirliği Olasılıkları ve Kafkasya’nın Geleceğine Yönelik Öngörüler) başlıklı bir konferans düzenlemiştir. Konferans, AVİM Onursal Başkanı E. Büyükelçi Ömer Engin Lütem, Konrad Adenauer Stiftung Türkiye Ofisi Direktörü Dr. Colin Dürkop, AVİM Kıdemli Analisti Aslan Yavuz Şir, Regional Studies Center Program Koordinatörü Haykak Arshamyan, Yrd. Doç. Serdar Palabıyık (TOBB Üniversitesi), Uluslararası Güvenlik Çalışmaları Merkezi Baş- kanı ve Uluslararası Karadeniz Üniversitesi’nden Dr. Nika Chitadze, AVİM Başkanı E. Büyükelçi Alev Kılıç, Bölgesel Çalışmalar Merkezi Direktörü Richard Giragosian, Carnegie Endowment Moskova Ofisi’nden Alexey Malashenko, Kadir Has Üniversitesi’nden Mitat Çelikpala, Hazar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Mukhtar Hajızada, Gürcistan Stratejik ve Uluslararası İlişkiler ve Ivane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi’nden Büyükelçi Giorgi Badridze’nin konuşmaları ile gerçekleşmiştir.

ERMENİSTAN-AZERBAYCAN, DAĞLIK KARABAĞ İHTİLAFI: BÖLGESEL BARIŞ VE GÜVENLİĞE VE KOMŞULUK İLİŞKİLERİNE BİR TEHDİT
Tarih : Kasım 2014
Dil : Türkçe
Rapor/Konferans Kitabı : Konferans Kitabı
PDF İndir

AVİM, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı himayesinde görev yapan Strateji Araştırmalar Merkezi (SAM) işbirliği ile 21 Kasım 2014 tarihinde Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ İhtilafı: Bölgesel Barış, Güvenlik ve Komşuluk İlişkilerine Bir Tehdit başlıklı bir toplantı düzenlemiştir. Kafkasların jeostratejik öneminin vurgulandığı toplantıda, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önemi üzerinde durulmuş, Kafkasların gelecekte küresel jeopolitik bağlamda kilit bir konum kazanacağına vurgu yapılmıştır. Bu bağlamda, Dağlık-Karabağ sorununun onarılmaz sorunlara daha fazla yol açmadan Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ilkesi çerçevesinde barışçı bir çözüme ulaşması gereği ifade edilmiştir.

THE ARMENIAN-AZERBAIJANI, NAGORNO-KARABAKH CONFLICT: A THREAT TO REGIONAL PEACE, SECURITY AND NEIGHBOURLY RELATIONS
Tarih : Kasım 2014
Dil : İngilizce
Rapor/Konferans Kitabı : Konferans Kitabı
PDF İndir

On 21 November 2014, AVİM, in collaboration with the Center for Strategic Studies under the Presidency of the Republic of Azerbaijan (SAM), held a conference titled The Armenian-Azerbaijani, Nagorno-Karabakh Conflict: A Threat to Regional Peace, Security and Neighbourly Relations.At the meeting, the speakers emphasized the geostrategic significance of the Caucasus and the security and stability concerns which are prevalent in the region. The speakers also underlined the key role the Caucasus will have for the global geopolitics in the near future. In this connection, the need to arrive at a resolution of the Nagorno-Karabakh conflict, bearing in mind the principle of territorial integrity of Azerbaijan, before it paves the way for further problems was stressed.

THE ARMENIAN TERRORISM AND THE TURKISH PRESS (1973-1984)
Yazar : Hazel ÇAĞAN ELBİR
Tarih : Ekim 2014
Dil : İngilizce
Rapor/Konferans Kitabı : Rapor
PDF İndir

Bu çalışmada, 1973 ve 1984 yılları arasında, 19. Yüzyılın sonlarından itibaren zaman zaman patlak veren Ermeni terörünün 3. dalgasının yeniden ortaya çıkışı ve bu terör faaliyetlerinin Türk gazeteleri tarafından ele alınış biçimi iredelenmiştir. Resmi olarak 1975 yılında ortaya çıkan Ermeni terör örgütleri, Ermeni soykırım iddiaları konusunda haklı olduklarını bütün dünyaya duyurmak için, aralarında büyükelçilerin de bulunduğu, Türk diplomatlarını ve aile fertlerini 11 yıl boyunca sistemli ve planlı bir şekilde katletmişlerdir. Bu terör saldırıları zaman zaman yoğunluk kazanmıştır. Ermeni terörünün yoğun bir şekilde yaşandığı bu dönemde, ülke içindeki siyasi karışıklıklar ve terör faaliyetleri de yoğun bir şekilde devam etmiştir. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Ermeni terör saldırılarının bu 11 yıllık dönemde siyasileşmiş Türk gazeteleri tarafından mevcut ideolojik ayrılıkların yaşandığı bir dönemde, Türk halkına ne kadar sağlıklı bir biçimde aktarıldığı ve Türk basınının Ermeni sorununa yaklaşımındaki değişim mercek altına alınmıştır.

REGIONAL SECURITY COMPLEX THEORY AND THE SOUTH CAUCASUS: SECURITY PERCEPTIONS AND THEIR REFLECTIONS ON REGIONAL LEVEL
Yazar : Özge Nur ÖĞÜTÇÜ
Tarih : Ağustos 2014
Dil : İngilizce
Rapor/Konferans Kitabı : Rapor
PDF İndir

Bu rapor, Kafkasya’daki güncel gelişmeleri bölgenin başta AB ve NATO olmak üzere dış aktörlerle ilişkileri üzerinde durmaktadır. Bu ilişkiler bölgedeki güç dengesi ve Güney Kafkasya’daki farklı güvenlik algılamaları hakkında fikir verecektir. Bu rapor, ayrıca, Bölgesel Güvenlik Kompleksi (Yapısı) Teorisi çerçevesinde kısıtlı bu bölgenin güvenliği konusuna eğilmekte ve aktörler arasında bir denge sağlanması amacıyla gaz üretimi için farklı kaynakların aranması gerektiğinin altını çizmektedir. Eski Sovyet Birliği bölgesindeki ülkeler arasındaki “olumsuz bağımlılık” gelecekte daha fazlla krizin çıkmasına sebep olabilir.

TURKEY - IRAN: REGIONAL COOPERATION IN AN EVOLVING EURASIAN GEOGRAPHY WITH A FOCUS ON THE CAUCASUS AND CENTRAL ASIA
Tarih : Mayıs 2014
Dil : İngilizce
Rapor/Konferans Kitabı : Konferans Kitabı
PDF İndir

On 28 May, 2014, AVİM and TOBB ETÜ University hosted a meeting on "Turkey-Iran Regional Cooperation in an Evolving Eurasian Geography with a Focus on the Caucasus and Central Asia". Prof. Dr. Golamreza Chegnizade and Prof. Dr. Elaheh Koolaee from Tehran University; Director General for South Asia, Ambassador Şakir Özkan Torunlar and Deputy Undersecretary, Ambassador Mehmet Gücük from Ministry of Foreign Affairs and Ambassador Alireza Bikdeli were the speakers of the meeting.

TÜRKİYE - İRAN: AVRASYA COĞRAFYASINDA KAFKASLAR VE ORTA ASYA ODAKLI BÖLGESEL BİR İŞBİRLİĞİ
Tarih : Mayıs 2014
Dil : Türkçe
Rapor/Konferans Kitabı : Konferans Kitabı
PDF İndir

28 Mayıs 2014 tarihinde TOBB ETÜ'de AVİM tarafından, "Türkiye-İran: Avrasya Coğrafyasında Kafkaslar ve Orta Asya Odaklı Bölgesel Bir İşbirliği" başlıklı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Tahran Üniversitesi'nden Prof. Dr. Golamreza Chegnizade ve Prof. Dr. Elaheh Koolaee, Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Gücük ve Büyükelçi Alireza Bikdeli konuşmacı olarak katılmışlardır.

TURKEY'S AND TAIWAN'S OUTLOOK ON EURASIA-PACIFIC
Tarih : Mayıs 2014
Dil : İngilizce
Rapor/Konferans Kitabı : Konferans Kitabı
PDF İndir

7 Mayıs 2014 tarihinde Tayvanlı seçkin bir heyet 7 Mayıs 2014 tarihinde AVİM’i ziyaret etmiştir. Tayvan Devlet Başkanı'nın Baş Danışmanı Dr. Chi SU’nun başkanlık ettiği heyet Çin-Tayvan ilişkileri ve Asya-Pasifik bölgesindeki gelişmeler hakkında bilgi vermiştir.

TURKISH-ARMENIAN DIALOGUE
Tarih : Nisan 2014
Dil : İngilizce
Rapor/Konferans Kitabı : Konferans Kitabı
PDF İndir

26 Nisan 2014 tarihinde İstanbul’da, Regional Studies Center (RSC) Kurucu Başkanı Richard Giragosian’ın ve AVİM Danışmanı E. Büyükelçi Ömer Engin Lütem’in konuşmacı olarak katıldığı “Turkish-Armenian Dialogue” başlıklı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

SOUTH EAST EUROPE, THE BALKANS: PROSPECTS FOR THE REGION
Tarih : Mart 2014
Dil : İngilizce
Rapor/Konferans Kitabı : Konferans Kitabı
PDF İndir

Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) 31 Mart 2014 tarihinde “Güneydoğu Avrupa, Balkanlar ve Bölgenin Geleceğine Yönelik Beklentiler” (South East Europe, the Balkans, and Prospects for the Region) konulu bir beyin fırtınası toplantısı düzenlemiştir. Panelde Ankara’da görev yapan Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Sırbistan ve Slovenya Büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Babür Hızlan, ve TİKA Uzmanı Hakan Seçilmiş yer almıştır.

KÖR İNANÇ OLARAK İNTİKAMCILIK VE TAŞNAK-ASALA SUİKASTLERİ / REVANCHISM AS BLIND FAITH AND THE DASHNAK-ASALA ASSASSINATIONS
Yazar : Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR
Tarih : Mart 2014
Dil : Türkçe & İngilizce
Rapor/Konferans Kitabı : Rapor
PDF İndir

1938’de ABD’li siyasal bilimler uzmanı Harold D. Laswell, Birinci Dünya Savaşı’ndaki propaganda tekniklerini anlatırken; propagandanın sivil topluma olan etkisinden korktuğunu yazmıştır. Fakat bu propaganda teknikleri arasında özel bir tür vardır ki, Laswell’in söylediğinden daha fazla ürkütücüdür ve sivil toplum üzerinde tahrip gücü hayli yüksek etkileri vardır. Ve ilginçtir, bu özel propaganda türü, uluslararası literatürde Ermeni intikamcılığını haklılaştıran ve yüceltenler dışında akademik veya popüler an-lamda pek inceleme konusu da yapılmamıştır.

DÜNYA KİLİSELER KONSEYİ NEDİR? / WHAT IS THE WORLD COUNCIL OF CHURCHES?
Yazar : Mehmet Oğuzhan TULUN
Tarih : Mart 2014
Dil : Türkçe & İngilizce
Rapor/Konferans Kitabı : Rapor
PDF İndir

AVİM’in “Dünya Kiliseler Konseyi Nedir?” başlıklı raporu Dünya Kiliseler Konseyi (World Council of Churches, WCC) adlı uluslararası örgütü incelemektedir. WCC Hristiyan birliğini oluşturmaya çalışan dini bir örgüttür. Örgüt için Hristiyan birliği, dünya çapında değişik Hristiyan gruplar arasında dayanışma ve işbirliğinin sağlanması anlamına gelmektedir. AVİM raporu, WCC’in maalesef Ermeni soykırım iddiaları ile ilgili propaganda faaliyetlerine alet edildiğine dikkat çekmektedir. Rapor, örgütün kendisini bu tür propaganda faaliyetlerine alet etmesinin hem dinin kötüye kullanılması açısından ahlak dışı olduğu, hem de dinler arası diyalog kurulması açısından da son derece sakıncalı olduğu sonucuna varmaktadır.

THE CAUCASUS AND AZERBAIJAN
Tarih : Mart 2014
Dil : İngilizce
Rapor/Konferans Kitabı : Konferans Kitabı
PDF İndir

Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ULMER), Azerbaycan Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) işbirliğiyle, 24 Mart 2014 tarihinde “Caucasus and Azerbaijan” (Kafkasya ve Azerbaycan) başlıklı bir toplantı düzenlemiştir. AVİM başkanı E. Büyükelçi Alev Kılıç’ın moderatörlüğünü yaptığı toplantıda Thomas Goltz ve E. Büyükelçi Candan Azer sunumlar yapmıştır.

ERMENİ APOSTOLİK KİLİSESİ'NDE YAŞANAN ANLAŞMAZLIKLAR / THE ARMENIAN APOSTOLIC CHURCH
Yazar : Mehmet Oğuzhan TULUN
Tarih : Şubat 2014
Dil : Türkçe & İngilizce
Rapor/Konferans Kitabı : Rapor
PDF İndir

AVİM, “Ermeni Apostolik Kilisesi’nde Yaşanan Anlaşmazlıklar” isimli dördüncü raporunu yayınlamıştır. Rapor öncelikle Ermenilerin milli kilisesi olan Ermeni Apostolik Kilise’nin tarihi ve yapısı hakkında genel bir tanıtım yapmaktadır. Raporun odaklandığı esas konu ise Ermeniler arasında milli kiliseleriyle ilgili olarak yaşadıkları anlaşmazlıklardır. Ermeni Apostolik Kilisesi, Ermenilerin ciddi bir kısmı tarafından aşırı otoriter bir şekilde yönetilmekten, ve yolsuzluk ve usulsüzlüğe karışmaktan dolayı eleştirilmektedir. Diğer bir kısım Ermeni ise bu eleştirileri kabul etmemekte ve Ermenilerin gereksiz meseleler sebebiyle ayrıştıklarını belirtmektedir. Rapor son olarak okuyucuya Ermenilerin bir toplum olarak bahsi geçen anlaşmazlıklar sebebiyle bölünmediğini hatırlatmakta ve çıkarlarını elde etmek için birlikte hareket ederek çeşitli yöntemler uygulayacaklarının belirtmektedir. Bu, Ermenilerin sözde Ermeni soykırımını tanıtma çabaları ile bu çabalarını sonuca ulaştırmak için tarihi ve dini meseleleri kullanacak olmaları ile bağlantılıdır. 

AVRASYA’DA BÖLGESEL BİR İŞBİRLİĞİ MEKANİZMASI: TÜRK KONSEYİ / A MECHANISM OF REGIONAL COOPERATION IN EURASIA: TURKIC COUNCIL
Yazar : Ali ÇİVİLER
Tarih : Şubat 2014
Dil : Türkçe & İngilizce
Rapor/Konferans Kitabı : Rapor
PDF İndir

Avrasya, çok çeşitli doğal ve insani kaynakları ile tarihi İpek Yolu üzerindeki stratejik konumuyla her zaman için uluslararası politikada bölgesel ve küresel oyuncular için bir çekim merkezi olmuştur. Bölgenin kesin sınırları hala akademik bir tartışmanın konusu olsa da, Avrasya’nın jeostratejik önemi, önde gelen jeostratejistler tarafından bir gerçek olarak kabul edilmektedir.

ERMENİLER VE SURİYE: 1915 VE 2013 / ARMENIANS AND SYRIA: 1915 AND 2013
Yazar : Jeremy SALT
Tarih : Şubat 2014
Dil : Türkçe & İngilizce
Rapor/Konferans Kitabı : Rapor
PDF İndir

Bu kısa makale İngiliz gazeteci Robert Fisk trafından Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı sırasında ve günümüzde Suriye’de çektikleri acı arasında kurduğu paralelliği konu almaktadır. Yazar başka paralellikler de kurmaktadır: örneğin 1914-1918 arasında Ermeniler ve diğer etnik-dini grupların itilaf devletlerinin çıkarları doğrultusunda manipüle edilmesi ile günümüzde Suriye’ye batılı hükümetler ve bölgedeki müttefikleri tarafından yapılan müdahalelerin insani sonuçları arasında. Gerçekten de Orta Doğu’nun ve Kuzey Afrika’nın tamamı 19ncu yüzyılın başından bu yana batılı güçler için bir müdahale alanı olmuştur. Yazar “Ermeni sorununun” gözler önüne serilmesinden zafer kazanmış savaş dönemi büyük devletlerinin himayesinde yürütülmüş ve hem Anadolu Türkleri hem de Yunanlılar için felaketle sonuçlanmış olan Anadolu’nun 1919’da Yunan işgaline uğramasına kadar birçok anahtar tarihsel olaya göz atıyor. Makale dünya tarihinin en yıkıcı savaşının gerçekleştiği dönemin şartlarında tüm dinsel-etnik grupları arasında şiddeti uygulayanlar ile bu şiddetin mağdurları arasında çizilen ayrımı sorgulamaktadır. Yazar bu gerçeğin kabul edilmesinin bugün hala derin bir şekilde kutuplaşmış bulunan tarihsel anlatılara tutunan gruplar arasında hakiki bir uzlaşının sağlanabilmesi açısından en temel dayanak olduğunu ifade etmektedir.

AVRASYA PERSPEKTİFLERİ: KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE’DEN BAKIŞ
Tarih : Şubat 2014
Dil : Türkçe
Rapor/Konferans Kitabı : Konferans Kitabı
PDF İndir

AVİM, 25 Şubat 2014 tarihinde “Avrasya Perspektifleri: Kazakistan Ve Türkiye’den Bakış” başlıklı bir beyin fırtınası toplantısı düzenlemiştir. Toplantıya, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev, T.C. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ali Kemal Aydın ve Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) İcra Direktörü E. Büyükelçi Çınar Aldemir konuşmacı olarak katılmıştır.

TURKEY IN THE TROIKA OF G-20, PREPARING TO ASSUME THE CHAIR IN 2015
Tarih : Kasım 2013
Dil : İngilizce
Rapor/Konferans Kitabı : Konferans Kitabı
PDF İndir

Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), 14 Kasım 2013 tarihinde “G-20 Küresel Ekonomik Forum, 2014 Avusturalya dönem başkanlığı 2015 yılında Türkiye tarafından üstlenilecektir” konulu bir beyin fırtınası toplantısı düzenlemiştir. Toplantıda Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı, Avusturalya’nın Ankara Büyükelçisi Ian Biggs ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Türkiye Sherpa’sı Büyükelçi Mehmet Gücük sunumlar yapmıştır. Toplantıda yapılan konuşmaların derlendiği bu konferans kitabına Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov da yazdığı bir makaleyle katkıda bulunmuştur.

A GENERAL LOOK AT ASIA AND TURKEY'S PRIORITIES
Tarih : Haziran 2013
Dil : İngilizce
Rapor/Konferans Kitabı : Rapor
PDF İndir

T.C. Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru'nun AVİM'in 11 Haziran 2013 tarihinde düzenlediği “Asya’ya Genel Bakış ve Türkiye’nin Öncelikleri” başlıklı toplantında yaptığı konuşma.

REGIONAL INTEGRATED TRANSPORT CORRIDORS PROJECT
Tarih : May 2013
Dil : İngilizce
Rapor/Konferans Kitabı : Rapor
PDF İndir

T.C. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Fatih Ceylan’ın AVİM’in 2 Mayıs 2013 tarihinde düzenlediği “Bölgesel Entegre Ulaştırma Projesi” başlıklı toplantıda yaptığı sunum.