Uygulamalı Eğitim Programı

AVİM’de tüm yıl boyunca Uygulamalı Eğitim Programı devam etmektedir. Avrasya bölgesine dair çalışmalara ilgi duyan adaylar, bu programa kısa veya uzun dönemli katılımlar için başvuruda bulunabilirler.

AVİM Uygulamalı Eğitim Programı’na akademik veya diplomatik kariyer yapmayı düşünen lisans öğrencilerinin, yeni mezunların, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurmaları beklenmektedir. AVİM Uygulamalı Eğitim Programı katılımcılarının, AVİM’in gerçekleştirdiği faaliyetlerde görev almaları, AVİM çalışanlarına faaliyet hazırlık aşamalarında yardımcı olmaları, Avrasya bölgesindeki gelişmeleri yakından takip etmeleri ve AVİM raporları ve yayınlarına katkıda bulunmaları beklenmektedir.

AVİM Uygulamalı Eğitim Programı katılımcılarından programa dahil oldukları süre zarfında ilgi duydukları bir konu hakkında araştırma yürütüp, programın sonunda bu konu hakkında bir rapor hazırlamaları istenmektedir. Bu sayede, AVİM mensuplarının bilgilerinden istifade ederek, profesyonel bir ortamda merak duydukları konular üzerine derinlemesine araştırma yapma fırsatı elde ederler. 2015 yılında Türkiye, Afganistan, Slovenya, İspanya ve Ukrayna’dan 25 genç araştırmacı AVİM Uygulamalı Eğitim Programı’na katılmıştır.

AVİM Uygulamalı Eğitim Program’ının hakıında bilgi için:

Vuslat Nur Şahin

vsahin@avim.org.tr

staj@avim.org.tr